hel.fi
Personliga verktyg
 
Hem
Atom 1.0 Kommande sändningar
 • 24.09.2014 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 08.10.2014 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 22.10.2014 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 05.11.2014 kl. 16:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 12.11.2014 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
Helsinki-kanava open data

 

Helsinki-kanava open data SW

 
Du är här: Hem

De senaste

 • Stadsorkesters Bacchus et Ariane -konsert 11.9.2014

  11.09.2014
  Ernest Chausson arbetade i över tio år på sångcykeln Poem om kärleken och havet. Dess av längtan fyllda, upphetsade och gripande verser fångar den franska ”ljuvliga epokens” anda i alla tänkbara känslonyanser och orkesterfärger. Som solist bländar Soile Isokoski.
 • Stadsfullmäktiges sammanträde 13/10.9.2014

  10.09.2014
  På föredragningslistan bl.a. frågestund, detaljplaneändring för Sörnäs (nr 12231, Fiskehamnens social- och hälsostation) och tillsättning av tjänsten som direktör för Högholmens djurgård.

Se också

Stadsfullmäktiges sammanträde 12/27.8.2014

27.08.2014
På föredragningslistan bl.a. Beviljande av tjänstledighet för biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet och anställning av ställföreträdare.

Stadsfullmäktiges sammanträde 11/18.6.2014

18.06.2014
På föredragningslistan bl.a. behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2013 och ansvarsfrihet för året 2013 och Helsingfors stads bokslut för år 2013.

Stadsfullmäktiges sammanträde 10/4.6.2014

04.06.2014
På föredragningslistan bl.a. bolagisering av affärsverket Helsingfors Energi och bolagisering av affärsverket Helsingfors Hamn.

Stadsfullmäktiges sammanträde 9/21.5.2014

21.05.2014
På föredragningslistan bl.a. uppföljningsrapport 2014 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning, Bildande av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag tillsammans med Föreningen Konstsamfundet r.f., huvudman för Amos Andersons konstmuseum, och överlåtelse av Glaspalatset som apportegendom till bolaget och behandling av fullmäktigemotioner.

Överborgmestarens invånarafton i Jackobacka 8.5.2014

08.05.2014
Under aftonen diskuteras aktuella frågor i Storskog, Jakobacka, Alpbyn och Henriksdal. Sakkunniga från staden svarar på invånarnas frågor.

Stadsfullmäktiges sammanträde 8/7.5.2014

07.05.2014
På föredragnigslistan bl.a. behandling av fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktiges sammanträde 7/23.4.2014

23.04.2014
På föredragningslistan bl.a. frågestund och behandling av kommuninvånarinitiativer.

Stadsfullmäktiges sammanträde 6/9.4.2014

09.04.2014
På föredragningslistan bl.a. detaljplan för vattenområde i Rödbergen och detaljplaneändring för gatuområde m.m. i Rödbergen, Eira och Västra hamnen (nr 12100, Docksstranden) och detaljplaneändring för underjordiska områden i Sörnäs (nr 12222, underjordisk parkeringsanläggning i Fiskehamnen)
Stäng
Stadi.TV

Stadi.TV SW

Kirjastokaista

Kirjastokaista

Eduskunta

banner_eduskunta.gif

Europarltv

banner_europarltv.jpg