hel.fi
Personliga verktyg
 
Hem
Atom 1.0 Kommande sändningar
 • 14.01.2015 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 28.01.2015 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 11.02.2015 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 25.02.2015 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
 • 11.03.2015 kl. 18:00
  Stadsfullmäktiges sammanträde
Helsinki-kanava open data

 

Helsinki-kanava open data SW

 
Du är här: Hem

De senaste

 • Stadsorkesters Ode till glädjen -konsert

  18.12.2014
  Oda a la Alegría, Óde a la joie, Óda az Örömhöz, An die Freude, Ode till glädjen… Helsingfors stadsorkesters höstsäsong avslutar traditionsenligt med hymnen som blivit det gemensamma Europas hymn, verket som är Beethovens testament till musikens framtid, symfonin som är den största av alla symfonier.

Se också

Stadsorkesters konsert 8.12.2014

08.12.2014
År 1909 var Sibelius lycklig nog att komponera Voces Intimae, ett verk som enligt honom ”ger ett leende på läpparna ännu i dödsstunden”. Den åldrande Sibelius kraftiga självkritik kunde inte rubbas ens av den år 1929 komponerade Sviten för violin och stråkorkester; verket fick spelförbud.

Stadsfullmäktiges sammanträde 19/26.11.2014

26.11.2014
På färedragningslistan bl.a. anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet, köp av fastigheter och byggnader i Finavia Abp:s och Senatfastigheters ägo på Malms flygplats och uppsägning av avtal om nyttjanderätt, anordnande av en byggtävling för Bunkern på Busholmenn och behandling av fullmäktigemotioner.

Överborgmästarens invånarafton i de södra stadsdelarna 13.11.2014

13.11.2014
Under aftonen diskuteras aktuella frågor i Eira, Ärtholmen, Gardesstaden, Brunnsparken, Munkholmen, Rödbergen och Ulrikasborg.

Stadsfullmäktiges sammanträde 18/12.11.2014

12.11.2014
På föredragningslistan bl.a. frågestund och Budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 - 2017.

Stadsfullmäktiges sammanträde 17/5.11.2014

05.11.2014
På föredragningslistan bl.a. budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015 - 2017.

Stadsfullmäktiges sammanträde 16/22.10.2014

22.10.2014
På föredragningslistan bl.a. Detaljplaneändring för Bulevarden 12 (nr 12258, Kampen).

Ett informationsmöte som gäller den särskilda utredningen om kommunindelning i metropolområdet 22.10.2014

22.10.2014
Ett informationsmöte som gäller den särskilda utredningen om kommunindelning i metropolområdet ordnas för stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktiges sammanträde 15/18.10.2014

08.10.2014
På föredragningslistan bl.a. frågestund, principbeslut om Helsingfors stads utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården och organisering av affärsverket Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller.
Stäng
Stadi.TV

Stadi.TV SW

Kirjastokaista

Kirjastokaista

Eduskunta

banner_eduskunta.gif

Europarltv

banner_europarltv.jpg