Kerro mielipiteesi Helsinki-kanavasta!  Kehitämme palvelua parhaillaan ja haluamme kuulla näkemyksiäsi.

Vastaa kyselyyn

Jira- ja Confluence-ohjeet

Confluencen käyttö lyhyesti: Siinä, missä Jira on tehtävänhallinnan työkalu, Confluencea käytetään projektin tärkeimpien asioiden yhteiseen dokumentointiin tiimissä. Projektin Confluence-tilan luomista pyydetään Jira-projektin luomisen yhteydessä kehittämisen tuen työkalutilauslomakkeella. Jiran käyttö lyhyesti: Kun aloitat palvelun kehittämisen ja tarvitset palvelulle uuden Jira-projektin, tilaa se kehittämisen tuen työkalutilauslomakkeella. Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että sinulla on olemassa Jira-projekti ja sillä sprinttitaulu. Videoissa on suomenkielinen tekstitys.
Sprintin kulku eli käyttäjätarinoiden siirtyminen sprinttitaululla
2 min

Sprintin aikana käyttäjätarinoiden toteutusta seurataan sprinttitaululla.

- Valitse sivun vasemman laidan valikosta kohta "active sprints" (aktiiviset sprintit).
- Avautuvassa sprinttitaulunäkymässä on sarakkeita, jotka kuvastavat sitä, mikä sprintin tehtävien toteutuksen tilanne on.
- Jos käyttäjätarinoihin on sprintin suunnittelupalaverissa lisätty subtaskejä eli tehtäviä, ne näkyvät sprinttitaululla rajattuna käyttäjätarinakohtaisiin uimaratoihin.
- Tehtäviä liikutetaan taululla raahaamalla.
- Ensimmäinen sarake, "backlog", tarkoittaa, että tehtävän toteuttamiseen sprintissä ei ole vielä sitouduttu.
- "To do" -sarakkeessa tehtävä on valittu sprinttiin toteutettavaksi.
- "In progress" -sarakkeessa tehtävää toteutetaan parhaillaan.
- "Review"-sarakkeessa kehittäjät katselmoivat toteutuksen.
- "Testing"-sarakkeessa kehittäjät testaavat ominaisuuden.
- "Acceptance testing" -sarakkeessa vastuu vaihtuu kehittäjiltä tuoteomistajalle, sillä siinä on kyse käyttäjätarinan hyväksyntätestauksesta. Jotta tuoteomistaja huomaa hyväksyntätestaukseen tulleen ominaisuuden ja hoksaa ryhtyä testaamaan sitä, hänelle on joko hyvä mainita siitä tai vaihtaa käyttäjätarinan vastuuhenkilöksi tuoteomistajan nimi.
- "Acceptance testing" -sarakkeesta käyttäjätarinat palaavat usein doing-sarakkeeseen ja kulkevat sen jälkeen uudelleen reviewn ja testingin läpi acceptance testingiin, sillä hyväksyntätestauksessa ominaisuuksissa huomataan usein jotain korjattavaa.
- Kun hyväksyntätestaus on valmis, tehtävät siirretään "done"-sarakkeeseen ja käyttäjätarina on valmis.