spinner
Share video
Seniormotion
Välmående i vardagen - information om stadens tjänster / Seniorinfo
14 min
|
Available Unlimited
|
Published
27.05.2024

Denna video handlar om Seniormotion

Helsingfors stad bjuder årligen in helsingforsbor som under år fyller 75 eller 85 år till tillställningen Välmående i vardagen. Vi presenterar servicecentralers, seniormotionens, Helsingfors stads digitala stöd och Seniorinfos tjänster.

Välkommen med och bekanta dig med vår verksamhet!

Tillställningens program i sin helhet  16.4.2024

14.00 Seniorinfo Servicerådgivare Lisa Sirén, Seniorinfo

14.20 Helsingfors stads digitalt stöd Planeringsansvarig lärare Jan Amnell, Arbis

14.35 Servicecentralen Ansvarig ledare Merja Moilanen, Servicecentral

14.50 Seniormotion Ansvarig idrottsinstruktör Soppela Emilia, Motion Programvärd för tillställningen: servicerådgivare Lisa Sirén, Seniorinfo.