Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

Luonnon monimuotoisuus

video_terveys
2 min

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa.

Tämän videon ovat laatineet Laura Iskala, Eveliina Jalkanen, Jenku Piesanen, Henna Rasimus, Emilia Savolainen & Matti Törmäkangas.

Tällä videolla kerrotaan monimuotoisen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.