×
Kaupunginvaltuuston kokous 2/29.1.2020 kello 18.00
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Kaupunginvaltuuston kokous 2/29.1.2020 kello 18.00
24.10.2016
14:00
Kesto 7h 0min

Esityslista:

 

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

 

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3 Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1 Ilmoitus 15.1.2020

 

Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

 

Liite 1 Eroanomus 7.1.2020
Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1 Eroanomus 16.12.2019
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/6 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/7 Hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä (pdf) (html)

 

Liite 1 Helsingin kaupungin hallintosääntö
Liite 2 Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/8 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille sekä pysäköintitontille (Munkkiniemi ja Konala) (pdf) (html)

 

Liite 1 Vuokrausperiaatteet_Liite_1
Liite 2 Kartta_Liite_2
Liite 3 Kartta_Liite_3
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennusten tontille ja pysäköintitontille (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

 

Liite 1 Vuokrausperiaatteet
Liite 2 Asemakaava 12150
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/10 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta (pdf) (html)

 

Liite 1 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/11 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi (pdf) (html)

 

Liite 1 Valtuutetun aloite, Mari Holopainen, Helsinki toteuttaa Hirsikoulun
Liite 2 Kymp lausunto
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/12 Valtuutettu Atte Kalevan aloite Malmin lentokentän alueen YVA-menettelystä (pdf) (html)

 

Liite 1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Asia/13 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa (pdf) (html)

 

Liite 1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite
Liite 2 Lausunto 16.12.2019, Helen Sähköverkko Oy
Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

 


Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.