×
Kaupunginvaltuuston kokous 3/12.2.2020
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Kaupunginvaltuuston kokous 3/12.2.2020
24.10.2016
14:00
Kesto 8h 0min

Kokouksen tapahtumatiedot kuten pidetyt puheenvuorot ja äänestysten tulokset löytyvät tämän sivun lopusssa olevasta osiosta "Esityslista ja käsittely".

Kokouksen esityslista:

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1 Eroanomus 28.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/4 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1 Eroilmoitus 29.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/6 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/7 M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1 LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/8 Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572) (pdf) (html)

Liite 1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

Liite 2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muutettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

Liite 3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen

Liite 4 Osa päätöshistoriaa

Liite 5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)

Liite 6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 2017

Liite 7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 19.1.2018

Liite 8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019

Liite 9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019

Liite 10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017

Liite 11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, Helsingin kaupunki, 15.10.2019

Liite 12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kaupunki, 15.2.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/9 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/10 Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/11 Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/12 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/13 Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

Liite 2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/14 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/15 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/16 Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Liite 2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/17 Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/18 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Liite 2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/19 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/20 Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1 Emma Karin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/21 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/22 Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/23 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/24 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/25 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/26 Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.