Kerro mielipiteesi Helsinki-kanavasta!  Kehitämme palvelua parhaillaan ja haluamme kuulla näkemyksiäsi.

Vastaa kyselyyn

×
Kaupunginvaltuuston kokous 4/26.2.2020
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Kaupunginvaltuuston kokous 4/26.2.2020
24.10.2016
14:00
Kesto 4h 0min

Kokouksen tapahtumatiedot kuten pidetyt puheenvuorot ja äänestysten tulokset löytyvät tämän sivun lopusssa olevasta osiosta "Esityslista ja käsittely".

Kokouksen esityslista:

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3 Kyselytunti (pdf) (html)

Asia/4 Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1 Eropyyntö 28.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/5 Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1 Eroilmoitus 5.2.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/6 Vuoden 2019 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1 Kansliapäällikön kirje toteutumaton sitova toiminnan tavoite 2019

Liite 2 Toimitusjohtajan kirje 29.1.2020

Liite 3 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 13.12.2019

Liite 4 Toimitusjohtajan kirje tammikuu 2020

Liite 5 Kaupunkiympäristölautakunta 28.1.2020

Liite 6 Vs. pelastuskomentajan kirje 23.1.2020

Liite 7 Liikenneliikelaitoksen johtokunta 28.1.2020

Liite 8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2020

Liite 9 Toimialajohtajan kirje 24.1.2020

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/7 Käyttötalouden eräiden määrärahojen siirtäminen ja erään investointimäärärahan siirtäminen vuoden 2020 talousarviossa (pdf) (html)

Liite 1 Palkkakehityssuunnitelma

Liite 2 Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma

Liite 3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.1.2020

Liite 4 Kaupunkiympäristölautakunta 11.6.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/8 Eräiden vuoden 2019 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta_12112019

Liite 2 Kaupunginkanslia_29012020

Liite 3 Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_24012020

Liite 4 Kaupunkiympäristö_toimialajohtajan kirje_27012020

Liite 5 Kaupunkiympäristölautakunta_ 08102019

Liite 6 Kaupunkiympäristölautakunta_26112019

Liite 7 Sosiaali- ja terveyslautakunta_Apotti_19112019

Liite 8 Sosiaali-_ja terveyslautakunta_19112019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/9 Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1 Esitykset

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/10 Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos (12578) (pdf) (html)

Liite 1 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12578 kartta, päivätty 28.5.2019, muutettu 26.11.2019

Liite 2 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12578 selostus, päivätty 28.5.2019, muutettu 26.11.2019, päivitetty Kylk:n 26.11.2019 päätöksen mukaiseksi

Liite 3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6932, 6933, 6934)

Liite 4 Tehdyt muutokset

Liite 5 Vuorovaikutusraportti 28.5.2019, täydennetty 26.11.2019

Liite 6 Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/11 Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/12 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/13 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/14 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/15 Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/16 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Liite 2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/17 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/18 Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1 Emma Karin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/19 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/20 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/21 Valtuutettu Mikko Särelän aloite Helsinginkadun asemasta (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Mikko Särelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/22 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/23 Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.