Kerro mielipiteesi Helsinki-kanavasta!  Kehitämme palvelua parhaillaan ja haluamme kuulla näkemyksiäsi.

Vastaa kyselyyn

×
Kaupunginvaltuuston kokous 13/2.8.2021
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Kaupunginvaltuuston kokous 13/2.8.2021
24.10.2016
14:00
Kesto 1h 0min

Esityslista

Tulostusversio (pdf)

Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

 

Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/4

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/5

Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/7

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/9

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/10

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/11

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/13

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/14

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/15

Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/16

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/19

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/20

Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/21

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/22

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/23

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/24

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/25

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/26

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/27

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/28

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/30

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.