×
Kaupunginvaltuuston kokous 22/8.12.2021
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Kaupunginvaltuuston kokous 22/8.12.2021
24.10.2016
14:00
Kesto 8h 0min

Kokouksessa käytetyt puheenvuorot ja äänestystulokset ovat näkyvillä kohdassa "ESITYSLISTA JA KÄSITTELY" alempana sivulla.

 

Esityslista:

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)
 

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
 

Asia/3 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/4 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 24.11.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/5 Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/6 Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/7 Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveystoimialan ja kaupunginkanslian muutokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/8 Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari AK-tontit 20062/2,3 ja 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Kluuvi, Kaisaniemenpuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/10 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen liike- ja toimistotonteille (Taka-Töölö, Mannerheimintie 46 ja 50) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/11 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Oulunkylä ja Haaga) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/12 Kampin Kottaraisen korttelin asemakaavan muutos (nro 12687) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/13 Kansanäänestysaloite Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/14 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/15 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite liharuokien ja maitotuotteiden määrän lisäämisestä opetus- ja vanhuspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/16 Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön Helsingin oma paikallisraha (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/17 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/18 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/19 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite vetyliikenteen edistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/20 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/21 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/22 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite trans- ja muunsukupuolisten hoidon seurannasta ja kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/23 Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/24 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uimarannasta Hanasaaren voimalalta vapautuvaan tilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/25 Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite ulkokoripallon harrastusmahdollisuuksien parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/26 Valtuutettu Hannu Oskalan aloite kulttuurilaitosrahaston perustamisesta Helsingille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/27 Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koskien asuntotuotannon järjestämää suunnittelukilpailua ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/28 Valtuutettu Atte Harjanteen aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.