×
Stadsfullmäktiges sammanträde 18/1.11.2023
Tallenne ei ole saatvilla.
Jaa video
Stadsfullmäktiges sammanträde 18/1.11.2023
24.10.2016
14:00
Kesto 2h 30min

Frågestunden kommer att simultantolkas till engelska och svenska.

Efter ärande nummer 3, fortsätter sammanträdet på finska här.