Kaupunginvaltuuston kokous 12/22.6.2022

Tapahtuma on päättynyt.
Kalenteri
Kello

Alla olevalla esityslistalla näkyvien asioiden lisäksi kokouksessa on käsiteltävänä salassa pidettävä asia (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta):

13. Määräaikainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja toimintatavoista rakentamisen markkinoiden poikkeustilanteen johdosta (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Helsinki-kanavan lähetys valtuustokokouksesta päättyy ennen tämän asian käsittelyä.