×
Kaupunginvaltuuston kokous 2/2.2.2022
Tallenne ei ole saatvilla.
Kaupunginvaltuuston kokous 2/2.2.2022
3 h 25 min
|
Katsottavissa: Toistaiseksi
|
Julkaistu 02.02.2022
24.10.2016
14:00
Kesto 7h 0min

Kokouksessa käytetyt puheenvuorot ja äänestystulokset tulevat näkyville kohdassa "ESITYSLISTA JA KÄSITTELY" alempana sivulla.

Esityslista:

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 9.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 8.10.2021

Liite 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/5 Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/7 Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/8 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.