×
Kaupunginvaltuuston kokous 10/1.6.2022
Tallenne ei ole saatvilla.
Kaupunginvaltuuston kokous 10/1.6.2022
5 h 16 min
|
Katsottavissa: Toistaiseksi
|
Julkaistu 02.06.2022
24.10.2016
14:00
Kesto 7h 0min

Kokouksessa pidetyt puheenvuorot ja äänestystulokset tulevat näkyville sivun alalaidassa kohtaan "Esityslista ja käsittely".

Esityslista:

Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.4.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/5

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/6

Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen (pdf) (html)

 

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12) (pdf) (html)

 

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/8

Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665) (pdf) (html)

 

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/9

Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12743) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/10

Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto, 20.1.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/12

Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/13

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Roska-astioiden määrä ja koko

Liite 3

Puhtaanapitokulut 2018-2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/14

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/15

Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/16

Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/17

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/18

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/19

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/20

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/21

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/22

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/24

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/25

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/26

Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/27

Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/28

Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/29

Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksi Helsingin katunimistöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)

Asia/30

Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.