Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus podcast
26 min

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa. Työn yhtenä osana opiskelija Arttu Hallberg kysyi näitä asioita toimittaja ja tietokirjailija Juha Kauppiselta, jolla on myös biologin koulutus.