Kaupunginvaltuuston kokoukset

Seuraa kaupunginvaltuuston kokouksia suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Lisää tietoa kaupunginvaltuustosta ja kokousten pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston kokous 2/2.2.2022
3 h 25 min

Kokouksessa käytetyt puheenvuorot ja äänestystulokset tulevat näkyville kohdassa "ESITYSLISTA JA KÄSITTELY" alempana sivulla.

Esityslista:

Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

Asia/3 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 9.12.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 8.10.2021

Liite 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/5 Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Selvitys Catella Property Oy 19.8.2019 tiivistelmä

Liite 2

Selvitys VTT 2014

Liite 3

Selvitys Forecon Oy 29.6.2020

Liite 4

Asuntotonttien maanvuokrausperiaatteiden uudistaminen - vastauksia khs aamukoulun kysymyksiin

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/6 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Vuokrausperiaatteet

Liite 2

Asemakaava Vartiokylä

Liite 3

Asemakaava Pasila

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/7 Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552) (pdf) (html)

Liite 1

Asemakaavan muutoksen nro 12552 kartta, päivätty 12.3.2019

Liite 2

Asemakaavan muutoksen nro 12552 selostus, päivätty 12.3.2019, päivitetty Kylk:n 12.3.2019 päätöksen mukaiseksi

Liite 3

Vuorovaikutusraportti 28.11.2018, täydennetty 12.3.2019 ja asukastilaisuuden 18.4.2018 muistio

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/8 SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Ryhmäaloite (SDP) 31.03.2021

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.