Avoin ja osallistuva Helsinki

Avoin ja osallistuva Helsinki
Apulaispormestarien ja vanhusneuvoston tapaaminen 15.5.2019
1 h 49 min

Vanhusneuvosto on helsinkiläisten eläkeikäisten asukkaiden kaupunkiyhteinen keskustelufoorumi. Samalla vanhusneuvosto toimii ikäihmisten edunvalvojana. Vanhusneuvosto osallistuu myös lakisääteisen ikäihmisten hyvinvointiohjelman, Stadin ikäohjelman, valmisteluun.

Helsingin vanhusneuvosto on kutsunut kaupungin johdon edustajia keskustelemaan eläkeikäisten vaikuttamismahdollisuuksista Helsingissä. Mukana keskustelemassa ovat ainakin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen sekä sosiaali- ja terveystoimialan edustajana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii vanhusneuvoston puheenjohtaja Laura Varjokari.

Illan keskusteluaiheita ovat muun muassa, miten vanhusneuvoston osallistuminen ikäohjelman valmisteluun on toteutunut? Miten voidaan varmistaa, että vuorovaikutusta saadaan kehitettyä entistä toimivammaksi? Entä, miten eläkeläisjärjestöjen ääni saataisiin kuulumaan vieläkin paremmin? Helsingissä toimii useita aktiivisia eläkeläisjärjestöjä, joihin kuuluu tuhansia ihmisiä. He haluavat aktiivisesti osallistua kaupungin kehittämiseen