Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudesta osa 4
2 min

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa.

Videosarjan monimuotoisuuden tasoista ovat laatineet Aku Kalliomäki, Marco Orpana, Ronja Karlsson ja Karoliina Tuurala.

Tässä videolla kuvataan yhtä monimuotoisuuden tasoa, toiminnallista monimuotoisuutta.