spinner
Jaa video
Helsinki ja korona - Toimi näin, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan
11 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
26.03.2020

Helsinki ja korona – Toimi näin, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan

Helsinki tiedottaa nettisivuillaan ajankohtaisista muutoksista, linjauksista, ohjeistuksista sekä suosituksista.

Kaupungilla on koronaviruksen suhteen hyvä toimintavalmius. Helsingin kaupunki on perustanut kaupunkitasoisen koronavirustilannetta koordinoivan ryhmän ja nostanut valmiutta sosiaali- ja terveystoimialalla ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Ryhmä huolehtii tarvittavien toimenpiteiden kaupunkitasoisesta ohjaamisesta ja yhteistyöstä muun muassa HUSin ja THL:n kanssa.

Helsingillä on valmius ja kapasiteettia reagoida tilanteen muuttuessa. Jos sairastuneita tulee Helsingissä lisää, kaupunki lisää toimenpiteitä ja hoitokapasiteettia. Helsingille on myös laadittu pandemiasuunnitelma, joka kuvaa miten Helsingissä toimitaan mahdollisessa pandemiatilanteessa.


Helsingin kaupungin kouluissa siirryttiin kotona tapahtuvaan opetukseen

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa siirryttiin kotona tapahtuvaan opetukseen ajalle 18.3-13.4.2020. Tämä koskee perusopetusta, lukioita sekä ammatillista koulutusta. Opetus järjestetään verkko-opetuksena ja kotiopiskeluna. Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu, mutta vanhemmille suositellaan, että varhaiskasvatuksessa olevat lapset pidetään kotihoidossa mahdollisuuksien mukaan.

Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Kouluun ei ole kuitenkaan pakko mennä, vaan myös 1.–3. luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Tämän lisäksi lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat sekä sairaalakoulun oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään myös erityisopetuksen oppilaille sekä kehitysvammaisille oppilaille.

Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat oppilaiden ja heidän asioitaan hoitavien huoltajien käytettävissä ensisijaisesti verkossa. Yksittäiset oppilaat ja opiskelijat voivat tulla koululle sovittuihin tapaamisiin. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla ja tarvittaessa sopia tapaamisajan. Oppilashuollon henkilöstö palvelee perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: Jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin kello 10–16.

Leikkipuistojen sisätilat suljettiin 18. maaliskuuta alkaen muulta toiminnalta kuin leikkitoiminnan kerhoilta. Leikkitoiminnan kerhoja järjestetään leikkipuistoissa ja päiväkodeissa, mutta suositellaan kotiin jääntiä kaikille, joille se on mahdollista.

Myös pikkulapsiperheiden perhetalot suljettiin 18. maaliskuuta alkaen samaksi ajaksi kuin koulut.


Laakson ja Malmin terveysasemista koronaterveysasemat

Laaksoon on avattu 16.3. koronaterveysasema. Laaksoon ohjataan kiireellistä arviota tai hoitoa vaativat helsinkiläiset potilaat, jotka kärsivät ylähengitystieinfektion oireista.

Malmille on avattu Helsingin toinen koronaterveysasema. Siellä hoidetaan Laakson lisäksi kiireellistä arvioita tai hoitoa vaativia helsinkiläisiä, jotka kärsivät ylähengitystieinfektion oireista.

Muilla Helsingin terveysasemilla ei hoideta ylähengitystieoirepotilaita 16.3. alkaen.


Kaikki ikääntyneet helsinkiläiset saavat tukea puhelimitse

Helsingin kaupunki on yhdessä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen, kuten Helsinki Mission, kanssa käynnistänyt toiminnan, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ikääntyneet helsinkiläiset saavat tukea puhelimitse. Myös tarvittava käytännön apu arjen asiointiin turvataan.

Apu on suunnattu yli 70-vuotiaille. Käytännössä tämä tarkoittaa soittoa kaikille yli 80-vuotiaille kaupunkilaisille. Ikääntyneille, yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille avataan uusi puhelinnumero, johon he voivat itse ottaa yhteyttä.

Kuulovammaiset voivat koronavirusasioissa ottaa yhteyttä puhelimitse tulkin välityksellä. Tulkkauspalveluista löytyy lisää tietoa esimerkiksi Kelan Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun sivulta. Tulkkauspalvelun etäpalvelu on käytössä ma–pe klo 8–16.


Vapaa-ajan palveluita suljetaan —useita uusia järjestelyjä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa

Kaupungin kirjastot, kulttuuritalot, liikuntapaikat, museot ja nuorisotalot ovat kiinni koronaviruksen vuoksi, joten kaupunki on etsinyt myös uusia tapoja tuottaa palveluja.  

Kaupunki perustaa uuden pika-avustusmuodon edistämään kulttuurin, nuorison ja liikunnan uudenlaisia tapahtumia, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin. Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin.

Liikunnan eli Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden ja Urheiluhallit Oy:n kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla. Helsingin kaupunginorkesterin osalta kausikortit hyvitetään.

Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden uusia palveluja videoidaan ja striimataan Helsinki-kanavalle, jotta jokainen voi nauttia niistä oman aikataulunsa puitteissa ja kotoa käsin. Muun muassa Helsingin kaupunginkirjasto striimaa loruhetkiä, satutuokioita ja kirjailijavierailuja. Kaupunki julkaisee myös liikuntavideoita arkiliikkumisesta ja ulkoliikuntamahdollisuuksista.

Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään entistä enemmän sekä paikallisesti asuinalueilla, että kaupunkitasoisesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Nuorten kohtaamista vahvistetaan myös verkossa.


Juna-, metro- ja raitiovaunuliikenteessä harvempaa liikennettä

HSL:n lähijunaliikenteessä on peruutuksia ja harvempaa liikennettä. Junien, metron ja raitiovaunujen harvennettu liikenne johtuu veturinkuljettajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sekä sairauspoissaoloista. Metroliikenteessä siirrytään kesän aikatauluihin: arkisin ruuhka-aikojen tiheämpi vuoroväli (2,5 minuuttia osuudella Tapiola–Itäkeskus) harvenee 3–4 minuuttiin.

Raitiovaunuliikenteessä siirryttiin ajamaan arkiliikennettä lauantain aikatauluin 18.3. alkaen. Bussiliikenteessä jatketaan toistaiseksi talviaikatauluilla, mutta kuljettajien runsaiden poissaolojen takia lähtöjä saattaa jäädä ajamatta jonkin verran normaalitilannetta enemmän.

Bussiliikenteessä kuljettajat eivät ole myyneet lippuja perjantaista 13.3. alkaen toistaiseksi. Näin pyritään välttämään ylimääräistä rahan käsittelyä ja kuljettajien ja matkustajien välisiä kontakteja. Raitiovaununkuljettajat rajoittavat toistaiseksi asiakaspalvelua. Toiveena on, että matkustajat mahdollisuuksien mukaan välttäisivät oleskelua raitiovaunun etuosassa.