spinner
Jaa video
Ajankohtaista viittomakielellä 13.5.2020
22 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
13.05.2020

Lähiopetus käynnistyy peruskouluissa 14. toukokuuta – muissa kaupungin oppilaitoksissa jatketaan etäopetusta

Milloin ja ketkä palaavat lähiopetukseen?
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen hallituksen 29.4. tehdyn linjauksen ja ohjeiden mukaisesti 14. toukokuuta lukien. Helsinki toteuttaa tätä linjausta. Tämän linjauksen myötä etäopetus siis päättyy samalla.

Millainen on lukujärjestys loppulukukauden?
Kunkin koulun rehtori päättää koulun lukujärjestyksestä loppulukukauden osalta ja koulut antavat tarkemmat ohjeet myös käytännön järjestelyistä. Lähiopetuksessa tullaan noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Lukukauden viimeisinä viikkoina painotetaan oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi selvitetään etäopetuksen aikana mahdollisesti syntyneitä tuen tarpeita syksyä varten.

Miten väljyys mahdollistetaan tilankäytössä?
Tilankäytössä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita, mutta asia vaatii paljon niin kaupunkitasoista kuin koulukohtaistakin pohdintaa. Riittävän väljyyden takaamiseksi selvitetään mahdollisuuksia opetuksen porrastamiseen ja otetaan käyttöön mahdollisia lisätiloja opetuksen järjestämiseksi. Tässä huomioidaan vapaana olevat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilat ja käytetään mahdollisuuksien mukaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä muiden toimijoiden tiloja.

Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan tulee välttää liikkumista ja oleskelua kouluissa tai koulujen alueella. Huoltajat voivat tarvittaessa saattaa lapsen koulun pihalle.

Porrastetaanko perusopetusta?
Opetuksen järjestämistä tullaan mahdollisesti porrastamaan eli koulu voi alkaa ja päättyä eri aikaan eri ryhmillä. Opetusryhmät myös pidetään erillään koulupäivän ajan. Sama henkilöstö toimii oppilasryhmän kanssa ja henkilöstön siirtymisiä ryhmien välillä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Jatkuuko iltapäivätoiminta?
Koululaisten iltapäivätoiminta jatkuu 14. toukokuuta alkaen. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti ulkona ja välipala nautitaan porrastetusti oman ryhmän kesken. Toukokuun asiakasmaksuna peritään 50 prosenttia päätöksen mukaisesta asiakasmaksusta niiltä perheiltä, joiden lapset tulevat mukaan toimintaan 14.–29. toukokuuta väliseksi ajaksi.

Miten kouluruokailu järjestetään?
Oppilaat ruokailevat oman ryhmänsä kanssa joko omassa luokassaan tai koulun ruokasalissa turvavälejä noudattaen. Hygieniasta huolehditaan ruuan valmistuksen ja jakelun sekä syömisen aikana.

Saako koululaiset noutoruokaa 13.5. jälkeen?
Lähiopetukseen palattaessa noutoruokaa ei enää järjestetä perusopetuksessa.

Miten suhtaudutaan poissaoloihin?
Mahdollisissa poissaoloissa noudatetaan jatkossakin koulun normaaleja käytänteitä. Oppilaan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairauteen viittaavia oireita. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hänet siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa.

Suositellaanko riskiryhmiin kuuluvia lapsia jäämään kotiin koulujen avautuessa 14.5.?
Kotiin jäämistä suositellaan tämän HUSin tiedotteen mukaisesti tietyille lastensairauksien riskiryhmille. Lapsen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella.

Onko lukuvuositodistus normaali?
Lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan osaamista koko lukuvuoden ajalta. Suurin osa lukuvuodesta on opiskeltu normaalisti, eikä arviointiin tehdä muutoksia poikkeusolojen vuoksi. 9.-luokan päättöarviointi ei perustu pelkästään kevään osaamiseen, vaan kyseessä on kokonaisarviointi oppilaan osaamisesta.

Entä toisen asteen opiskelijat?
Hallituksen suosituksen mukaisesti yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Lukio-opiskelija voi edelleen käydä lukiolla joko opetuksessa tai ohjauksessa tai muutoin asioimassa, mikäli se on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta tai muusta syystä.

Järjestetäänkö kevät- ja valmistujaisjuhlat?
Kevät- ja valmistujaisjuhlat on voimassaolevien kokoontumisrajoitusten perusteella päätetty järjestää virtuaalisesti ja ylioppilasjuhlat on päätetty siirtää syksyyn. Helsingin kaupungin lukioiden juhlapäivä on päivälukioissa 29. elokuuta ja kansainvälisissä IB- eli International Baccalaureate -lukioissa ja aikuislukioissa 28. elokuuta. Mikäli ylioppilasjuhlatilaisuutta ei pystytä järjestämään elokuussa ehdotettuina päivinä turvallisesti, voidaan kevään 2020 ylioppilaat kutsua joulukuun alussa 2020 järjestettävään syksyn itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlaan.

Jatkuuko Stadin ammatti- ja aikuisopistossa etäopetus?
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa jatketaan pääsääntöisesti etäopetuksessa toukokuun loppuun saakka. Valmistumisvaiheen opiskelijoiden osaamisen hankkimisen opetusjärjestelyt ja osaamisen näytöt voidaan toteuttaa oppilaitoksen tiloissa ja piha-alueilla turvallisuussuosituksia noudattaen. Opiskelijoille taataan työvälineet etäopetuksen ajaksi.

StadinAO:ssa juhlitaan valmistuvia opiskelijoita 5. kesäkuuta kello 10 koko oppilaitoksen yhteisenä virtuaalisesti toteutettuna valmistujaisjuhlana. Juhlasta tiedotetaan valmistuvia opiskelijoita sekä henkilökuntaa toukokuun puolivälissä.

 

Helsingin kirjastot, kulttuurikeskukset, liikuntapaikat, museot ja nuorisotilat avautuvat vaiheittain

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on alkanut valmistella palvelujensa käynnistämistä hallituksen koronarajoitusten purkamiseen liittyvien linjausten mukaisesti. Kirjastojen, kulttuurikeskusten, liikuntapalveluiden, nuorisotilojen ja museoiden avaamista suunnitellaan yhteistyössä suurimpien kaupunkien, ja etenkin pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Perjantaina 8.5. alkoi kirjojen lainaaminen osassa kirjastoista ja ulkoliikuntapaikat avautuvat torstaina 14.5. ohjatulle seuratoiminnalle. Selvityksen alla on parhaillaan muiden tilojen avaaminen.

"Vapaa-ajan palvelut tekevät kaupungista elävän yhteisön. Olemme iloisia, että voimme vaiheittain avata palveluja toukokuun ja kesäkuun aikana. Rajoitusten aikana tullut palaute on muistuttanut, kuinka helsinkiläiset rakastavat kulttuuripalvelujaan, kirjastojaan, nuorisotilojaan ja liikuntapaikkojaan. Palveluja avattaessa huolehdimme kuntalaisten ja henkilöstön turvallisuudesta”, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Tiloihin tulee selkeät turvallisuusopastukset

Kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa, liikuntapaikoissa, museoissa ja nuorisotiloissa tullaan ennen avaamista toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi käsienpesua ja turvavälien pitämistä koskevat ohjeistukset. Asiakaspalvelupisteille asennetaan muovipleksejä samaan tapaan kuin useissa kaupoissa erottamaan asiakaspalvelija ja asiakas. Kaikissa palveluissa myös suositellaan kortilla maksamista käteisen sijaan. Tiloissa riittävä väljyys ja turvavälit varmistetaan muun muassa koordinoimalla asiakasmääriä tilakohtaisesti.

Ulkoliikuntapaikat aukeavat 14.5. ohjatulle seuratoiminnalle

Hallituksen linjauksen mukaisesti myös ulkoharrastuspaikkojen avaaminen on mahdollista 14.5. edellyttäen, että kokoontumisrajoituksia noudatetaan. Helsingin ulkoliikuntakentät avataan tuolloin, ja seuroille ja muille yhteisöille jo myönnetyt vuorot palautetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Liikuntaseura tai muu yhteisö vastaa omalla vuorollaan siitä, että harjoittelu toteutetaan pienryhmissä noudattaen hallituksen ohjeita sekä kaupungin erillisiä ohjeita. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat laatineet yksityiskohtaiset ohjeet ulkoharrastuspaikkojen käyttämiseksi.

Ulkoliikuntakenttien huoltotilat (wc:t ja pukuhuonetilat) pidetään suljettuina toukokuun loppuun asti, sillä sisätiloissa turvaetäisyyksien ylläpitäminen ja niiden valvominen on haasteellista.

Kilpailujen, otteluiden, turnauksien ja tapahtumien järjestäminen on kiellettyä toistaiseksi. Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Kilpailutoiminta linjataan sen jälkeen, kun kaupunki saa yksityiskohtaisempaa tietoa hallituksen linjaamista rajoituksista kilpailujen suhteen.

Ulkoliikuntakenttien vuorot ovat maksuttomia toukokuun loppuun asti, jotta seuroilla on parempi mahdollisuus käynnistää toimintaansa pienryhmissä. Lisäksi huoltotilojen ollessa suljettuina ei kenttien palvelutaso ole normaalin kaltainen.

Kokoontumisrajoitukset ovat näillä näkymin väljempiä 1.6. lähtien, jolloin pukuhuonetilat avataan ja maksut peritään normaalin taksan mukaisesti.

Kaupungin tekonurmikentistä noin puolet ovat jalkapalloseurojen ylläpitämiä. Seurakenttien kanssa on sovittu, että toiminta niillä käynnistyy vaiheittain samojen periaatteiden sekä suunnilleen saman aikataulun mukaisesti touko-kesäkuun aikana.

Kirjoja on mahdollista palauttaa ja lainata

Hallituksen maanantaina 4.5. antaman linjauksen mukaan kirjojen ja muun aineiston noutopalvelu voidaan käynnistää kirjastoissa välittömästi. Helsingin kaupunginkirjastossa lainaaminen ja varausten noutaminen on nyt mahdollista.

Kirjoja ja muuta aineistoa voi jo nyt palauttaa osaan Helsingin kirjastoja palautusluukkujen kautta tai väliaikaisiin palautuspisteisiin. Lainat erääntyvät vasta kesäkuusta alkaen porrastetusti eli lainassa olevan aineiston palautuksella ei ole kiirettä. Uusia varauksia voi tehdä Helmet.fi-verkkopalvelussa.

Pidempiaikainen asiointi kirjastotiloissa on mahdollista 1. kesäkuuta alkaen. Toukokuussa kirjastoasiointi tulee hoitaa ripeästi, ja silloin tulee suosia lainaus- ja palautusautomaattien käyttöä henkilökohtaisen palvelun sijaan. Muut kuin lainaustoiminnan kannalta välttämättömät tilat pidetään suljettuina toukokuun ajan. Kirjastoissa ei siis voi käyttää asiakastietokoneita, jäädä lukemaan lehtiä tai käyttää lukusalia. Kirjastoissa ei myöskään järjestetä tapahtumia. Käytössä ovat ainoastaan peruspalvelut eli varausten nouto, lainaaminen ja palauttaminen. Esimerkiksi keskustakirjasto Oodin toinen kerros on toukokuussa suljettu.

HAM ja Helsingin kaupunginmuseo avautuvat kesäkuun alussa

Helsingin kaupunginmuseo ja Ratikkamuseo avataan yleisölle maanantaina 1.6. HAM Helsingin taidemuseo ja Helsingin kaupunginmuseoon kuuluva Hakasalmen huvila avataan tiistaina 2.6. Kaupunginmuseon pienemmät kausimuseot Ruiskumestarin talo ja Työväenasuntomuseo pysyvät toistaiseksi suljettuna.

Helsingin kaupunginmuseossa avataan uusi, ympäristöjärjestö Dodon kanssa yhteistyössä toteutettu, urbaania kaupunkiviljelyä sekä ruoantuotannon historiaa ja tulevaisuutta esittelevä Kaupunkiruokaa-näyttely.

HAM Helsingin taidemuseon näyttävissä kaarihalleissa avataan kuvataiteilija Terike Haapojan ja kirjailija-dramaturgi Laura Gustafssonin näyttely Museum of Becoming. Ajankohtainen Museum of Becoming on kolmen teoksen kokonaisuus, jossa etsitään uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä. Teoksissa pohditaan ihmisen suhdetta omaan yhteisöönsä, ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Nuorisotyö keskittyy ulkotoimintaan

Nuorisopalveluiden toiminta jatkuu 1.6. täydessä laajuudessa, mutta kuitenkin hallitusti ja vallitsevat rajoitukset huomioiden. Toiminnot toteutetaan kesäkaudella pääsääntöisesti ulkotiloissa, kuten normaaliolosuhteissakin tapahtuu aina koululaisten kesälomien aikana. Nuorisopalvelut on pääkaupunkiseudun suurimpia nuorten kesätyöllistäjiä ja työllistää tämänkin kesän aikana noin 170 16–17-vuotiasta nuorta, jotka avustavat kesätoimintojen järjestämisessä.

Kesätoiminnot toteutetaan vallitsevat kokoontumisrajoitukset huomioiden. Tämän vuoksi kaikki edellisvuosilta tutut kesätoiminnot, kuten isot peliturnaukset eivät toteudu sellaisenaan, vaan niitä korvataan muunlaisilla toiminnoilla. Lisäksi kesätoimintoja tullaan jakamaan ja porrastamaan tasaisemmin koko kesälomakauden ajalle, kun ne aiemmin ovat painottuneet vahvasti alkukesään.

Osa nuorisotiloista on 14.5. eteenpäin päivisin lisätiloja tarvitsevien koulujen käytössä. Kesän aikana nuorisotilat ovat puolestaan helsinkiläisten järjestöjen nuorille suunnattujen kesätoimintojen, kuten päiväleirien käytössä. Vapaita vuoroja on vielä tarjolla ja niiden osalta toteutetaan maanantaista 11.5. alkaen ylimääräinen haku. Nuorisotilat ovat helsinkiläisille järjestöille maksuttomia ja vapaiden tilojen varaamisesta löytyy lisätietoa osoitteesta munstadi.fi.

 

Helsinki-apu lapsiperheille tiivistää yhteistyötä kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa

Korona-rajoitusten on huomattu kiristäneen sekä parisuhteita että lasten ja vanhempien välisiä suhteita. Lasten ja nuorten elämässä on ollut kevään aikana myös vähemmän turvallisia aikuisia läsnä eivätkä lapset ja nuoret ole voineet viettää aikaa ystäviensä kanssa. Helsingin kaupungilla on keskitetty lapsiperheiden sosiaalineuvonta, josta perheet voivat kysyä apua. Yhteistyössä Helsingin seurakuntien ja järjestöjen kanssa kootaan nyt perheiden tukipalveluja yhteen.

Tuki on kohdennettu erityisesti niille helsinkiläisille lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua korona-pandemian tuottamaan vaikeaan tilanteeseen, arjen hallintaan ja kuormittavuuteen tai lasten kasvatukseen.

Apua saa Tarvitsen apua -napilla tai soittamalla numeroon 09 31015454

Perheiden tuen pysyvänä yhteydenottokanavana toimii kaupungin lapsiperheiden sosiaalineuvonta. Neuvontaan yhteyttä ottavien tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi ja ohjataan tarpeellisiin avun ja tuen kanaviin. Jos asiakkaalle sopii, palveluja voidaan ohjata kaupungin pysyvien palvelujen lisäksi Helsingin seurakuntien ja järjestöjen palveluihin.

Puhelinneuvonta palvelee arkisin kello 9–12. Ruotsinkielistä palvelua tarjotaan maanantaisin kello 9–12. Numerossa on takaisinsoittopalvelu.

Yhteyttä voi ottaa myös ympäri vuorokauden käytössä olevalla Tarvitsen apua -napilla Perheentuki-sivuston oikeasta alareunasta. Sosiaalialan ammattilaiset vastaavat yhteydenottoihin noin kolmen arkipäivän kuluessa.

Tietoa kaupungin, seurakuntien ja järjestöjen avuista on kerätty kaupungin koostesivulle. Kaikki kaupungin perhepalvelut löytyvät Perheentuki-sivustolta.

Jos perhe kaipaa taloudellista tukea, yhteydenottokanavana on Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalineuvonta. Neuvonta palvelee puhelimitse arkisin kello 9–16 numerossa 09 310 44400 sekä chatissa arkisin kello 9–16.  

 

Vesireittiliikenne käynnistymässä Helsingin saariin

Vesireittiliikenteen Helsingin ulkoilusaariin piti alkaa toukokuussa, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi myös vesireittiliikenteeseen tuli muutoksia. Helsingin kaupunki on linjannut, että vesireittiliikennöitsijät voivat päättää kauden aloittamisen siirtämisestä enintään kesäkuun alkuun (1.6.2020).

Vesireittiliikennöinti on nyt hiljalleen käynnistymässä, ja esimerkiksi Uunisaareen liikennöivä Aava-Lines on jo aloittanut kuljetukset Uunisaareen.

NorsöLine on puolestaan aloittamassa reittiliikennöinnin Kaunissaareen perjantaina 15.5. NorsöLine tulee asettamaan mahdollisia rajoituksia alukselle otettaviin matkustajamääriin, matkatavaroihin, maksutapoihin ja ennakkovarauksiin sekä tekemään muita tarvittavia järjestelyjä. Esimerkiksi Kaunissaareen liikennöivän aluksen kahvio ei ole toiminnassa toistaiseksi.

Tämän hetkisen tiedon mukaan JT-Linen vesireittiliikenne Pihlajasaareen, Merenkävijät ry:n kuljetukset Harakkaan sekä Suomen Saaristokuljetuksen Idän saaristoreitti alkavat 1.6.

Myös vesireittiliikenteessä ja saarissa ulkoillessa tulee muistaa vallitsevat ohjeistukset ja vastuullisen ulkoilijan etiketti.

Vesiliikenne ulkoilusaariin jakautuu reittiliikenteeseen ja kiertoajeluihin, joista vastaavat yksityiset liikennöitsijät. Vesireittiliikennöintiin ja aikatauluihin voi yhä tulla muutoksia. Aikataulut, mahdolliset muutokset ja muut tiedot vesireittiliikenteestä kannattaa aina tarkistaa vesireittiliikennöitsijöiden nettisivuilta.