Jaa video
Ajankohtaista viittomakielellä heinäkuussa 2020
10 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
01.07.2020

Helsinkiläiset saavat istuttaa Rakkauden metsän Vuosaareen

Kansalaisaloitteesta valtuustoaloitteeksi edennyt idea toteutuu 28. elokuuta Vuosaaren liikuntapuiston kärjessä. Sinne istutetaan yksitoista eri puulajia, yhteensä 280 puuta, jotka muodostavat Helsingin ensimmäisen Rakkauden Metsän.

Rakkauden Metsä -idean takana on matkailuyrittäjä Anu Nylund. Hän halusi suosittujen rakkauden lukkojen sijaan saada ihmiset istuttamaan rakkauden metsiä ympäri maailmaa.

Kaupunkilaiset voivat varata itselleen ja läheiselleen istutettavan puuntaimen Vihreät sylit -sivustolla. Puut ovat varaajille ilmaisia, mutta varaajan on sitouduttava istuttamaan puu perjantaina 28. elokuuta pidettävässä pikniktapahtumassa.

Puut varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Puita voi varata niin kauan, kuin niitä riittää. Varauksen onnistumisesta tulee tieto sähköpostiin, ja varaajat saavat myös erillisen kutsun istutustapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä Vihreät sylit -sivustolla voi halutessaan kertoa, miksi haluaa istuttaa kyseisen puun ja kenen kanssa. Tarinoita julkaistaan sivustolla.

Rakkauden Metsä -alueelle sijoitetaan myös opastaulu ja pöytäpenkkiryhmiä, joilta käsin voi seurata istutusten kasvua ja viettää aikaa alueella.

 

Yli 10 000 karttamerkintää kevään pyöräväylien kyselyssä – ongelmakohdat selvillä

Kaupunki kysyi keväällä asukkailta pyöräväylien ongelmakohdista. Kyselyn kautta saatiin yli 10 000 karttamerkintää. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, jotka auttoivat kattavan aineiston tuottamisessa! Kyselyn tulokset on nyt analysoitu, ja niiden perusteella on saatu selville asukkaiden mielestä ongelmallisemmat pyöräväylät ja risteykset.

Suurin osa kyselyn merkinnöistä kohdistui kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkkoon ja kohtiin, jossa verkko on vielä toteuttamatta. Etenkin pyöräteiden tarve nähdään suureksi keskeisillä kaduilla kuten Mäkelänkatu, Kaisaniemenkatu, Mannerheimintie ja Runeberginkatu. Asukaspalautteen perusteella kaupunki tekee oikeita toimia mm. rakentaessaan pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkkoa valmiiksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään parhaillaan pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelman laatimisessa. Pyöräliikennettä eniten hyödyttävien hankkeiden rakentamista ja ongelmallisimpien pyöräväylien ja risteyksien parantamista pyritään nopeuttamaan, jotta pyöräliikenteen osuus saadaan tavoitteen mukaiseen kasvuun. Tämän lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin liikennesuunnittelussa sekä pyöräliikenteen viestinnässä.

 

Helsinki testaa uusia ratkaisuja taistelussa meren muoviroskaa vastaan

Helsingin kaupungin Itämerihaaste ja kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tekevät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta 23.6.−3.7. ja 21.7.−31.7.2020. Testeillä selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.

Roskan määrä meressä kasvaa jatkuvasti. Viime vuonna Stara keräsi Lippo-aluksella Helsingin rannikolta roskaa noin 80 kuutiometriä. Ihmisten tuottamasta roskasta suurin osa on peräisin syömiseen, juomiseen ja tupakoimiseen liittyvistä aktiviteeteista. Roskaa päätyy mereen hulevesien, jokien ja tuulen mukana. Yli 70 prosenttia mereen päätyvästä roskasta on muovia, joka hajoaa ympäristössä hitaasti ja aiheuttaa haittaa ihmisille ja eläimille.

Stara vastaa merialueiden vesien puhdistuksesta ja saariston jätehuollosta. Kesän aikana Stara testaa Cleansweep-aluksen tehokkuutta ja toiminnallisuutta ja vertaa sitä Staran Lippo-alukseen noin kuukauden ajan. Tavoitteena on kehittää ja tehostaa roskien keräämistä niin, että myös pienikokoinen muoviroska saadaan kerättyä.

Clewat Oy:n kehittämän Cleansweep-aluksen toiminta perustuu veden virtauksen hyväksikäyttämiseen. Alus kerää edessä olevien puomien avulla muoviroskan suuaukolle, jossa veden virtausta säädellään niin, että erilaiset roskat joutuvat aluksen kuljettimelle ja siitä edelleen lajiteltuina säiliöihin. Cleansweep-aluksella pystytään keräämään vedestä talteen jopa puolen millimetrin kokoiset muovinpalaset.

 

Helsinki-päivän pienokainen syntyi kello 04.15

Helsingin kaupunki on muistanut jo 55 vuoden ajan kaupungin syntymäpäivänä 12. kesäkuuta ensimmäisenä syntynyttä helsinkiläistä vauvaa. Tänä vuonna Helsinki-päivän vauvana onnitellaan Antolaisen perheen poikavauvaa, joka syntyi kello 4.15.

Korona-tilanteen takia pormestari Jan Vapaavuori ei vieraillut synnytysosastolla vaan onnitteli perhettä Naistenklinikan pihalla.

Syntymänsä kunniaksi vauva sai kaupungilta Uusix-verstaan käsityönä tekemän peiton. Lisäksi vanhemmat saivat kukkia ja onnittelukirjeen, jonka mukaan vauvaa odottaa 200 euron lahjashekki heti, kun hänet on kastettu tai merkitty väestörekisteriin.

Helsinki-päivän vauvan onnitteluperinne on jatkunut vuodesta 1965 lähtien.

 

Katso uimaveden lämpötila nyt netistä kahdeksalta suositulta rannalta

Tyypillinen tilanne kesä- ja talviuimareille on, että uimaveden lämpötilasta ei ole ollut tarjolla tarkkaa tietoa, vaan veden lämpö pitää todeta paikan päällä. Nyt uimaveden lämpötilasta on tarjolla ajantasaista tietoa puolen tunnin tarkkuudella Hietaniemestä, Rastilasta, Vasikkasaaresta, Pikkukoskelta, Sompasaunasta, Pihlajasaaresta, Vartiosaaresta (Reposalmi) ja Marjaniemestä. Veden lämpötila on katsottavissa tältä sivustolta.

Kyseessä on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kokeilu, jossa tavoitteena on testata, miten edulliset IoT-sensorit suoriutuvat uimaveden lämpötilan mittauksesta paitsi kesä- myös talvikaudella.

Nykyisin tietoa uimaveden lämpötilasta Helsingissä on saatavilla uimakauden alettua kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun, jolloin kaupungin uimavalvojat mittaavat lämpötilan käsin ja päivittävät tiedon kopin seinään sekä ulkoliikunta.fi -palveluun. Sensorien avulla voidaan tuottaa tarkempaa tietoa automaattisesti ja vuoden ympäri. Uimarantasensoreita on tulossa kesän aikana vielä lisää.