Jaa video
För familjernas bästa
4 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
25.09.2020

Baby- och familjepositivt program - För familjernas bästa-video

Denna film från september 2020 presenterar det Babyvänliga initiativet av Helsingfors rådgivnings- och familjetjänster från kundernas synvinkel. Under rådgivningsbesöken diskuteras familjebildning, föräldraskap, babyn och spädbarnets näring. Vårdpraktikerna enligt det Babyvänliga initiativet är kärnan i rådgivningsarbetet. I Helsingfors rådgivnings- och familjearbete styrs verksamheten av att stöda familjernas individuella färd mot föräldraskap, hjälpa bygga upp en anknytningsrelation samt ta upp ammande och spädbarnets näring. Alltid tillsammans med familjen.