spinner
Jaa video
Koronakoordinaatioryhmän tiedote viitottuna 18.2.2021
12 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
22.02.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 18.2.2021, että alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti maaliskuun 2021 loppuun, ja että alueella valmistaudutaan ottamaan käyttöön uuden tartuntatautilain mahdollistamat toimivaltuudet vähintään pykälän 58 d osalta. Lisäksi pääkaupunkiseudun kaupungit linjasivat, että toisen asteen opetus alueella siirtyy rajatusti ja terveysturvallisesti osittaiseen lähiopetukseen. Linjauksia ja niiden vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti ja muutetaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla tartuntatilanteen niin vaatiessa.

Rajattu lähiopetukseen siirtyminen alueella

Etäopetus on jatkunut pääkaupunkiseudun alueella lähes vuoden. Koronakoordinaatioryhmä tunnistaa, että etäopetuksen kielteiset vaikutukset kasaantuvat erityisesti jo aiemmin haavoittuvassa asemassa oleviin opiskelijoihin. Lisäksi toisen asteen etäopetuksen pitkittyminen on lisännyt oppimisen sekä elämänhallinnan haasteita myös niillä opiskelijoilla, joilla ei ole aikaisemmin ollut tuen tarvetta.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen 1.3.2021 siten, että korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään. Lukiot huolehtivat opetuksen järjestelyistä niin, että terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti ja että yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja.

Kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.3.2021 alkaen ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Tällaisia opiskelijoita ovat esimerkiksi abiturientit, joilla on jäänyt rästisuorituksia sekä toisen vuosikurssin opiskelijat, jotka aloittavat nyt ylioppilaskirjoitukset.

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opetusjärjestelyihin, jossa kolmasosa oppimisyhteisöjen tai toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa, jolloin oppilaitoksissa on väljempää ja turvavälit voidaan toteuttaa. Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää huomioida opiskelijoiden laaja ikäjakauma. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Etä- ja lähiopetuksen vuorottelussa noudatetaan oppimisyhteisön tai toimipaikan yhdessä sopimaa työjärjestystä ja rakennetta. Osa opiskelijoista on työelämässä oppimassa (koulutussopimus- tai oppisopimus), jolloin noudatetaan työnantajan terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita.
Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa linjausta rajattuun lähiopetukseen siirtymisestä.

Voimassa olevien rajoitusten ja suositusteen jatkaminen

Nyt voimassa olevat, koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset yksityistilaisuuksien järjestämiseen, julkisten tilojen käyttöön, harrastustoimintaan ja etätyöhön liittyen jatkuvat 31.3.2021 asti. Voimassaoloajan jatkamisella torjutaan epidemian ja uuden virusmuunnoksen leviämisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaa. Myös kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan uuden määräajan jälkeen edelleen tarvittaessa.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä yhtyi THL:n ja HUSin suositukseen siitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltämisestä mahdollisimman pian kuukauden ajaksi. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Valmistautuminen uuden tartuntatautilain mahdollistamien toimivaltuuksien käyttöönottoon

Koronakoordinaatioryhmän alueella valmistaudutaan ottamaan käyttöön uuden tartuntatautilain mahdollistamat toimivaltuudet vähintään pykälän 58 d osalta. Pykälässä säädetään velvollisuudesta yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämisestä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätös voi koskea laajasti niin yksityisiä kuin julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintoloita. Koordinaatioryhmä kehottaa julkisia ja yksityisiä toimijoita valmistautumaan rajoituksen käyttöönottoon. Päätöksen asiasta tekee joko aluehallintovirasto tai kunnat omalla alueellaan lain tultua voimaan.
Koronakoordinaatioryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa ryhmällä on valmius arvioida tehtyjä linjauksia uudelleen nopeasti.

Koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamat, maaliskuun loppuun voimassa olevat rajoitukset ja suositukset

Voimassa olevat koronakoordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset yksityistilaisuuksiin, julkisten tilojen käyttöön ja etätyöhön ovat voimassa 31.3.2021 saakka. Linjaukset on tehty epidemiologiseen tilannekuvaan perustuen ja kokonaisarviointia käyttäen. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi lainkaan. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 31.3.2021 saakka.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.
Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 31.3.2021 saakka.

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoimintaa ei edelleenkään järjestetä kaupunkien hallinnoimissa sisä- tai ulkotiloissa. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan pitävän kaiken aikuisten harrastustoiminnan keskeytettynä.

Rajoitukset ja suositukset ovat voimassa 31.3.2021 saakka.

Etätyö

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Suositus on voimassa 31.3.2021 saakka.