Toimivat tavat opinpolulla

Toimivat tavat opinpolulla –podcastissa jaetaan esi- ja perusopetuksen hyviä käytänteitä inklusiivisen toimintakulttuurin ja oppijan sujuvan opinpolun tueksi. Joka jaksossa Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen timanttiset ammattilaiset kertovat, millaisia toimivia tapoja heillä on arjessaan kaikkien oppijoiden kanssa. Podcastin suomenkielisiä jaksoja luotsaavat projektisuunnittelijat Laura Hovila ja Leni Pennanen sekä ruotsinkielistä jaksoa projektisuunnittelija Ina Saloheimo.

Podcasten Fungerande praxis under lärstigen delar med sig av personalens bästa praxis för att stödja inklusiv verksamhetskultur och en smidig lärstig för eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I varje avsnitt berättar den fantastiska personalen inom Helsingfors stads förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen hurdana fungerande metoder de använder i vardagen med alla elever. Podcastens avsnitt på finska leds av projektplanerarna Leni Pennanen och Laura Hovila, och det svenskspråkiga avsnittet av projektplaneraren Ina Saloheimo.

#helsinkioppii #toimivattavatopinpolulla #helsingforslärsig #fungerandepraxisunderlärstigen

Toimivat tavat opinpolulla –podcastissa jaetaan esi- ja perusopetuksen hyviä käytänteitä inklusiivisen toimintakulttuurin ja oppijan sujuvan opinpolun tueksi. Joka jaksossa Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen timanttiset ammattilaiset kertovat, millaisia toimivia tapoja heillä on arjessaan kaikkien oppijoiden kanssa. Podcastin suomenkielisiä jaksoja luotsaavat projektisuunnittelijat Laura Hovila ja Leni Pennanen sekä ruotsinkielistä jaksoa projektisuunnittelija Ina Saloheimo.

Podcasten Fungerande praxis under lärstigen delar med sig av personalens bästa praxis för att stödja inklusiv verksamhetskultur och en smidig lärstig för eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I varje avsnitt berättar den fantastiska personalen inom Helsingfors stads förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen hurdana fungerande metoder de använder i vardagen med alla elever. Podcastens avsnitt på finska leds av projektplanerarna Leni Pennanen och Laura Hovila, och det svenskspråkiga avsnittet av projektplaneraren Ina Saloheimo.

#helsinkioppii #toimivattavatopinpolulla #helsingforslärsig #fungerandepraxisunderlärstigen