Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Gerontologinen sosiaalityö ikääntyneiden asiakkaiden tukena
4 min

Videossa esitellään gerontologisen sosiaalityön yksikön toimintaa iäkkäiden asiakkaiden tukena. Usein gerontologisen sosiaalityön ikääntyneiden asiakkaiden elämäntilanteisiin sisältyy monenlaista huono-osaisuutta ja köyhyyttä. Monesti asiat ovat pitkän ajan kuluessa menneet siihen pisteeseen, kun ei ole ollut tarvittavaa tukea. Olemme asiakkaan tukena ja yhdessä mahdollistamme asiakkaalle mahdollisimman hyvän elämän ja turvallisen arjen. Palvelu sisältää sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen.