Kaupunkiympäristö

Mikä yhdistää Helsinkiä ja Tallinnaa? Kaupunkien 3D-mallien demo
1 min

Helsinki tekee tiivistä kaksoiskaupunkiyhteistyötä Tallinnan kanssa. Digitalisaatio- ja data-asiat ovat tulleet yhä ajankohtaisemmiksi. Molempien kaupunkien 3D-kaupunkimalleista on yhteistyössä tuotettu video, joka esittelee kaupunkien yhtäläisyyksiä.