Keskushallinto

Kaupunkistrategia 2017-2021: Hiilineutraali Helsinki
2 min

Helsinki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian määrää on lisätty sekä aurinkosähkön että lämpöpumppujen avulla. Myös kansainvälinen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu tähtää tulevaisuuteen.