Jaa video
Ajankohtaista viittomakielellä marraskuussa 2018
7 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
07.11.2018

Gilbert & Georgen suurnäyttely aukesi HAMissa

Gilbert & Georgen näyttely The Major Exhibition on brittiläisen taiteilijaparin ensimmäinen merkittävä näyttely Pohjoismaissa kahteenkymmeneen vuoteen. Suurin osa teoksista nähdään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. Näyttely on nähtävillä taidemuseo HAMissä 12. lokakuuta – 24. helmikuuta. 

Gilbert & Georgen taide on täynnä ristiriitoja ja äärimmäisyyksiä: se on mielipuolista ja normaalia, taantumuksellista ja radikaalia, perinteistä ja ultramodernia. Siksi se on edelleen myös ajattoman ajankohtaista, ristiriitaista ja silti runollista. Tennispalatsin kaarihallit täyttävä näyttely koostuu yli 50 suurikokoisesta teoksesta vuosilta 1991–2016.

Gilbert & George ovat yhdessä yksi taiteilija, joka katselee, kokee ja ylistää elämää oman ainutlaatuisen näkemyksensä kautta. Gilbert & George ilmentävät taiteessaan tunteitaan ja ajatuksiaan. Heidän lähtökohtanaan ovat yhteiskunnalliset rakenteet ja niissä piilevät jännitteet, levottomuus ja nykymaailman ristiriidat. Päähuomio Gilbert & Georgen taiteessa on heidän kotikaupungissaan Lontoossa ja sen itäosissa, missä he ovat asuneet ja työskennelleet jo yli viidenkymmenen vuoden ajan.

Ressun lukio palaa Kalevankadulle tammikuuksi 2020 – korjaustarve odotettua laajempi 

Ressun lukiossa meneillään olevan perusparannuksen aikana on ilmennyt, että rakennuksen korjaustarve on ennakoitua laajempi. Korjausten valmistuminen viivästyy, koska rakennustöiden edetessä on löytynyt uusia korjaustarpeita, joista ei tiedetty remontin alkaessa. Kun korjauksen suunnittelua tukevia selvityksiä ja tutkimuksia tehtiin, kaikkia koulutalon rakenteita ei voitu avata tai saavuttaa, koska rakennus oli käytössä. 

Vuonna 1892 valmistunut Ressun lukiotalo kuuluu Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin.    

Ressu jatkaa toimintaansa Laaksossa koko perusparannuksen ajan. Lukiolaiset pääsevät Kalevankadun uusittuihin tiloihin tämänhetkisen arvion perusteella tammikuussa 2020. 

Syksyn lehtikeli haittaa jälleen liikennettä 

Raiteille pudonneet lehdet hidastavat nyt raitiovaunuliikennettä. Putoavat lehdet liukastavat raiteet ja moninkertaistavat jarrutusmatkan. Kadulla liikkujia kehotetaan kulkemaan normaalia varovaisemmin ratikkakiskojen läheisyydessä.

Meno lähijuna- ja raitiovaunuliikenteessä voi olla nykivää lehtikelin vuoksi, ja junien asemilta lähtö hidastuu. Lehtikelin vaikutus raskaampaan tavarajunaliikenteeseen saattaa aiheuttaa heijastusvaikutuksia myös matkustajaliikenteelle.

Olosuhdemittari auttaa tehostamaan kodin energiankäyttöä 

Sähkönkulutusmittareita kaupunkilaiset ovat voineet lainata kirjastoista jo aiemmin. Nyt mittarikokoelmaan on tullut täydennystä kosteus-, desibeli-, pintalämpötila- ja radonmittareilla sekä rakenneilmaisimilla. Mittareiden avulla asiakkaat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään.

Kirjastot ovat lähteneet mukaan laajentamaan mittareiden lainauspalvelua. Helen lahjoitti lokakuun toisella viikolla vietetyllä energiansäästöviikolla yhteensä 72 kodin olosuhdemittaria Helsingin kirjastoihin kaupunkilaisten lainattaviksi. Mittareille näyttää selvästi olevan kysyntää.

Vanhat matkakortit lakkaavat toimimasta – vaihdot alkaneet myyntipisteissä 

Nykyiset matkakortit lakkaavat toimimasta, kun HSL ottaa käyttöön vyöhykkeet joukkoliikenteen hinnoittelussa ensi keväänä. Matkakortit ja HSL-kortit toimivat vaihtoaikana rinnakkain. Kortin voi vaihtaa maksutta uusien vyöhykkeiden käyttöönottoon asti kaikissa myyntipisteissä. Sen jälkeen kortti on käytävä vaihtamassa HSL:n tai kunnan palvelupisteessä. Tuolloin vaihto maksaa kuusi euroa.  

Matkakortin käyttäjien on vaihdettava matkakorttinsa uuteen HSL-korttiin tai älypuhelimessa toimivaan HSL-sovellukseen. Sovelluksella voi ostaa aikuisten kausilippuja sekä aikuisten ja lasten kerta- ja vuorokausilippuja. Opiskelijoiden kausiliput tulevat sovellukseen vuoden vaihteessa. HSL-sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta.

HSL:n ja kuntien palvelupisteet vaihtavat kortteja 23. lokakuuta alkaen ja muut matkakortin jälleenmyyntipisteet 25. lokakuuta lähtien.

Uusi HSL-kortti toimii samalla tavalla kuin vanha matkakortti, mutta kortin ulkoasu on uudistunut. Uusi kortti on väriltään sininen. Kortit on välttämätöntä vaihtaa ennen vyöhykeuudistusta, sillä vanhat kortit eivät toimi uusien vyöhykkeiden käyttöönoton jälkeen.