Julkaistu: 10.01.2019
Katsottavissa: Toistaiseksi
Ajankohtaista viittomakielellä tammikuussa 2019

Maailmantoimivinkaupunki.fi kerää toimivamman Helsingin ideat

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on avannut verkkopalvelun, jonka kautta kuka tahansa voi jättää ideoita toimivamman Helsingin kehittämiseksi. Haussa on konkreettisia ehdotuksia, miten kaupunki toimisi palveluhenkisemmin, kestävämmin ja luovemmin.

Helsinki tarvitsee parhaat ideat kehittyäkseen maailman toimivimmaksi kaupungiksi ja palvellakseen asukkaitaan paremmin. Selkeitä tavoitteita tämän päämäärän saavuttamiseksi on jo monta: englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan, sähköisiin palveluihin panostetaan entistä vahvemmin ja lupakäytäntöjä kevennetään siten, että esimerkiksi tapahtumien järjestäminen helpottuu.

Vielä tarvitaan lisää ideoita, joita voi jättää kahdeksan eri teeman alle. Teemat ovat palveluhenkisempi, kestävämpi, luovempi, liikkuvampi, kansainvälisempi, hauskempi, älykkäämpi ja siistimpi Helsinki. Palveluun jätettyjä ehdotuksia on mahdollista myös kommentoida.

Palvelu on avoinna maaliskuun loppuun osoitteessa www.maailmantoimivinkaupunki.fi.

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -näyttely avaa ikkunan nyky-Suomen kielimaisemaan

Näyttely Helsingin työväenopiston Opistotalon Aulagalleriassa 16.1.–14.2.2019 esittelee suomalaisten elinpiiriä ja kielimaisemaa ja tekee tutuksi erikielisten ja -taustaisten suomalaisten kielellisiä kokemuksia. Näyttelyssä on esillä valokuvia, tekstejä sekä ääni- ja videonäytteitä. 

Näyttely on osa Helsingin yliopiston tutkimushanketta, jossa on kerätty yli sadan Suomessa asuvan ihmisen kielellinen elämäkerta haastattelemalla. Haastatellut ovat 6–104-vuotiaita eri puolilla maata asuvia suomen- ja ruotsinkielisiä sekä kielivähemmistöjen edustajia. 

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushankkeen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Kielipankki, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Kotimaisten kielten keskus, ja se on Koneen Säätiön rahoittama. Näyttely kiertää kevään aikana ainakin Tampereella, Oulussa ja Joensuussa.

Baanoille oma numerointi ja piktogrammi pyöräilyn helpottamiseksi

Baanat eli laadukkaat pyörätiet saavat omat numerot ja oman kuvamerkkinsä eli piktogrammin. Baanan piktogrammi kuvaa pyörätien nopeutta ja suoruutta.

Piktogrammia käytetään esimerkiksi infopylväissä. Niiden avulla käyttäjä saa tietää, millä reitillä hän on ja minkä verran matkaa ja aikaa kuluu reitillä oleviin kohteisiin.

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan lähivuosina baanojen verkosto. Niiden näkyvyyttä ja käytettävyyttä halutaan nyt parantaa yhtenäisellä ilmeellä ja opasteilla.

Väestön keskittyminen Helsingin seudulle jatkuu

Helsingin seudun väestönkasvu on ollut nopeaa viimeiset 10 vuotta ja oli suurimmillaan vuonna 2016, lähes 19 000. Myös Helsingin kaupungin väkiluku on kasvanut viime vuosina nopeasti, keskimäärin 8 000 asukkaalla joka vuosi. Helsingin seudun ulkopuolisen Suomen yhteenlaskettu väestönkasvu on sen sijaan kääntynyt miinusmerkkiseksi vuonna 2015.

Helsingin kaupungin ja Valtiollisen Tilastokeskuksen tuoreimpia ennusteita vertailemalla näyttää siltä, että työikäinen väestö vähenee aikaisempia arvioita nopeammin Helsingin metropolialueen ulkopuolella. 

Lasten määrä jatkaa kasvuaan Helsingin seudulla ja erityisesti Helsingissä, mutta muussa Suomessa lasten määrä vähenee nopeasti. 

Eläkeikäisten määrä kasvaa nopeasti koko Suomessa. Koska Helsingin ja Helsingin seudun väestönkasvu on ollut ja on jatkossakin vauhdikasta, myös eläkeikäisten suhteellinen kasvu on täällä selvästi nopeampaa kuin muussa Suomessa. 

Suomen saamasta nettomaahanmuutosta 40 prosentin ennustetaan tulevan suoraan Helsingin seudulle ja tästä puolet nimenomaan Helsinkiin. Lisäksi Helsingin seutu saa muusta Suomesta muuttovoittoa.

HSY:n kierrätyspisteistä Rinki-ekopisteitä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kierrätyspisteet siirtyivät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle 1.1.2019 alkaen. 

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella Rinki-ekopisteitä on nyt 140, ja niistä muovipakkauksia kerätään 63 pisteessä. Kesällä 2018 Rinki lisäsi muovipakkausten vastaanottoa HSY:n alueella neljälletoista Rinki-ekopisteelle. Ringin tavoitteena on lisätä muovipakkauskeräystä talven aikana. 

Kuluttajat voivat myös palauttaa Rinki-ekopisteisiin käytetyt kartonki- ja lasipakkaukset, paperin sekä pienmetallin. Lisäksi pisteillä kerätään myös käyttökelpoisia vaatteita. 

Muut jätteet voi viedä HSY:n Sortti-asemille. Vaaralliset jätteet voi viedä myös joidenkin huoltamoiden pihalla oleviin vaarallisen jätteen kontteihin. 

Keräyspaikat voi tarkistaa osoitteesta www.kierratys.info.