spinner
Jaa video
Ajankohtaista viittomakielellä 20.4.2020
23 min
|
Katsottavissa toistaiseksi
|
Julkaistu
21.04.2020

Haku helsinkiläisten yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirustilanteessa on avautunut

Helsingin kaupunki avasi 20.4. haun yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista menetyksistä johtuen. Helsinki myöntää haussa yksinyrittäjille kertaluontoisen 2000 euron toimintatuen aikavälille 16.3.–31.8.2020. Rahoitus toimintatukeen tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen. Haussa oleva toimintatuki on tarkoitettu varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on voimassa vain epidemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Mukaan luetaan myös freelanceryrittäjät.

Avustuksen hakemisen edellytykset

 • Avustus on tarkoitettu päätoimiselle yksinyrittäjälle, riippumatta yhtiömuodosta.
   
 • Avustuksen hakemisen ehdot toteutuvat, mikäli olet YEL-rekisterissä ja sinulla on viime vuodelta yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa. Mikäli olet aloittanut yritystoiminnan vasta alle puoli vuotta sitten, tulee sinun todistaa, että tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
   
 • Yksinyrittäjällä ei saa olla työntekijöitä avustuksen hakuhetkellä. Mikäli sinulla oli työntekijöitä ennen 16.3.2020, mutta olet irtisanonut (ei lomauttanut) heidät, olet oikeutettu tukeen. Mikäli yrityksessä on muita YEL-vakuutettuja, jotka tosiasiallisesti ovat töissä yrityksessä, voit hakea tukea ELY-keskukselta.
   
 • Yritystoimintasi taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen. Merkittävästi tarkoittaa, että liikevaihto on laskenut yli 30 %, mikäli se on pysynyt vakaana edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
   
 • Yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli sinulla on verovelkaa, sinulla tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
   
 • Yritystoiminnallasi pitää olla edellytyksiä kannattavaan toimintaa koronaepidemian jälkeen. Sinun pitää myös kertoa, mihin aiot käyttää tukirahat. Avustusta ei saa käyttää yrittäjän palkanmaksuun, vaan se tulee käyttää esim. vuokraan, hankintoihin tai muuhun vastaavaan kuluun. Yritystoiminnan on myös jatkuttava koronaepidemian jälkeen.

Muuta huomioitavaa

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Lisäksi yksinyrittäjän toiminta-avustusta voi hakea ainoastaan yrittäjän YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyystuen kanssa. 2000 euron tuki kiinteisiin kuluihin ei vaikuta työttömyysturvaan.

Kunnat ilmoittavat Verohallinnolle yksinyrittäjille maksamansa avustukset.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Voit hakea yksinyrittäjän toimeentulotukea Helsingissä asiointi.hel.fi-palvelun kautta. Palvelusta löydät myös ohjeet.

HSL-alueen busseilla 20.4. alkaen supistetut kesäaikataulut

Koronaepidemia on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä, mikä vaikuttaa kesäliikenteeseen. Pidennettyä yöliikennettä ei ajeta, eli bussit kulkevat perjantaisin ma-to aikatauluin. Lauantaisin liikennöidään sunnuntain aikataulujen mukaan.

Koululaislinjat lopettavat liikennöinnin. Osa linjoista lopettaa liikennöintinsä 20.4. kesäaikataulukauden ajaksi. Kyseiset linjat löytyvät HSL:n sivuilta.

Metro, raitiovaunut ja lähijunat jatkavat toistaiseksi nykyisillä aikatauluillaan. Raitiovaunuille tulee aikataulumuutoksia 4.5. alkaen.

Koronaepidemian takia HSL sopeuttaa tarjontaa vastaamaan kysyntää. Supistettu kesäliikenne on taso, jolla HSL voi taata mahdollisimman luotettavat liikennepalvelut myös poikkeustilanteessa. Supistettu kesäliikenne jatkuu toistaiseksi.

HSL:n Reittioppaasta on jo nyt löydettävissä 20.4. käyttöön otettavat kesäaikataulut. Tulostettavat aikataulut tulevat Reittioppaaseen pääsiäisen aikoihin.

Tietoa koronaviruksesta monella kielellä

Kaupunki on tuottanut erityisesti terveyspalveluihin liittyviä ohjeita useilla kielillä. Monikielistä tietoa löytyy myös muiden viranomaisten sivuilta. Voit seurata kaupungin koronavirukseen liittyviä uutisia hel.fi:stä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Sivuilta löytyvät aina viimeisimmät terveyspalvelujen ohjeet.

Valtakunnallista virallista tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettää kevään aikana jokaiseen kotiin ohjeita. Ohjeet koskevat koronaviruksen leviämisen ehkäisemistä sekä sairauden kotihoitoa. Ohjeet löytyvät monella kielellä jo nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

InfoFinland.fi välittää tietoa viranomaisten ohjeista

Poikkeustila aiheuttaa muutoksia moniin viranomaisten palveluihin. Viranomaiset julkaisevat materiaalia koronaviruksesta monella kielellä. Löydät linkkejä valtakunnalliseen käännettyyn informaatioon InfoFinland.fi:stä.

Toimi näin, jo epäilet saaneesi koronaviruksen

Jos voit, tee itsearviointitesti suomeksi tai ruotsiksi omaolo.fi-palvelussa.

Kaikki ohjeet eri kielillä löydät kaupungin kokoamasta koostesivulta: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tietoa-koronaviruksesta-monella-kielella

Helsingin kirjastoilta, kulttuurikeskuksilta, museoilta, liikunta- ja nuorisopalveluilta uusia sisältöjä viikoittain

Helsingin kaupungin tavoitteena on tuottaa elämyksiä ja motivoida ihmisiä liikkumaan myös koronaepidemian tuomissa poikkeusolosuhteissa. Kaupunki haluaa myös tukea kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimijoita ja kaupunkilaisia uudenlaisessa arjessa.

Lapsiperheille liikuntaseikkailuja

Joka tiistai klo 10.30 Helsinki-kanavalla nähdään Helsingin liikuntapalveluiden suorat #HelsinkiLiikkuuLive-lähetykset. Ensimmäisissä lähetyksissä lähdetään mukaan liikunnanohjaajien Jaakon ja Juhanan lasten liikuntaseikkailuihin. Tätä seikkailua ei kannata seurata sohvalta tai muutenkaan passiivisesti, vaan kannattaa pukea päälle liikuntavarusteet, tehdä tilaa liikkumiselle ja varustautua iloisella ja reippaalla mielellä. Jaakon ja Juhanan liikuntaseikkailuun voi osallistua yksin tai koko perheen kesken.

Suorien lähetysten jälkeen Helsinki-kanavalle tulee luonnollisesti jokaisen jakson tallenne katsottavaksi. Lisäksi Helsinki-kanavalle tulee koko ajan jumppavideoita myös muille kohderyhmille. Esimerkiksi kanavalla on jo katsottavissa pilates-, ulkojumppa-, venyttely- ja uimarin kuivatreenivideoita.

HAM Helsingin taidemuseo

Helmikuussa avautui maiseman ja mielen tulkitsija Vilho Lammen (1898–1936) näyttely, joka on ensimmäinen taiteilijan teoksista koottu näyttely Helsingissä neljäänkymmeneen vuoteen. Vilho Lampi oli pitkään unohduksissa ollut lakeuden maalari Limingasta, jonka taiteellisen työn arvostus kasvoi vasta vuosikymmeniä hänen Oulun Merikoskeen päättyneen elämänsä jälkeen.

Museon Tennispalatsin näyttelytilojen ollessa suljettu, yleisölle avataan mahdollisuus tutustua odotettuun näyttelyyn HAMin verkkosivuilla sekä Helsinki-kanavalla. Näyttelyopastus on suomeksi puhuttu ja tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Helsingin alueella on lähes 500 julkista veistosta, jotka sijaitsevat kaupunginosien keskeisillä paikoilla – siellä missä helsinkiläiset viettävät arkeaan ja juhlivat juhliaan. Jokaiseen veistokseen liittyy lukuisia kaupunkilaisten tarinoita ja jokainen veistos on nähnyt satoja riitoja ja tuhansia suudelmia. HAM haluaa antaa kaupunkilaisten muistoille äänen ja kerää kaupunkilaisilta veistoksiin liittyviä muistoja. Veistoksiin liittyviä muistoja kerätään ja kootaan sekä HAMin Veistosmuisto-sivulle että veistoskohtaisille sivuille HAMin veistospankkiin.

Helsingin kaupunginmuseolta yli tuhat uutta teosta verkkoon

Kaupunginmuseo on julkaissut verkkoon yli 1 400 uutta teosta, joihin on päässyt tähän asti tutustumaan vain museon seinien sisäpuolella. Nyt julkaistuihin teoksiin kuuluu taidetta, julisteita, postikortteja ja rakennuspiirustuksia.

Kaupunginmuseon teokset ovat dokumentteja syntyaikansa Helsingistä. Kaupunkikuvan muuttuessa tekijät ovat halunneet tallentaa näkymiä, jotka ovat olleet katoamassa. Teokset kertovat myös kaupunkilaisten työstä ja vapaa-ajasta.

Taidekokoelma sisältää teoksia niin mestareilta kuin harrastajiltakin. Taidekokoelman ytimenä on kaupungin muutos, jota taiteilijat ovat ikuistaneet eri tyylisuunnin.

Julistekokoelma kertoo kaupungin moninaisista tapahtumista. Erityisesti nousee esille kuva Helsingistä vilkkaana näyttely- ja messukaupunkina. Sota-aika toi avustustyön ja jälleenrakentamisen myös julistetaiteeseen.

Kaupungin muuttuminen näkyy myös Elias ja Martti Paalasen rakennuspiirustuksissa. Elias Paalanen laati sosiaalihallinnon tilauksesta ensimmäiset pientalojen tyyppipiirustukset Suomessa vuonna 1922. Elias Paalasen toimiston suunnittelemia asuinkerrostaloja rakennettiin 1920- ja 1930-luvuilla esimerkiksi Kallioon ja Töölöön.

Teokset on julkaistu Helsingin kaupunginmuseon Finna-sivustolla, jonka runsas sisältö laajenee nyt entisestään. Finna on hakupalvelu, joka tarjoaa Suomen arkistoille, kirjastoille ja museoille mahdollisuuden tuoda aineistonsa yhteen ja kaikkien löydettäväksi.

Kaupunginmuseo on julkaissut Hakasalmen huvilan sivuilla ja Helsinki-kanavalla elokuussa 2019 päättyneen Suruton kaupunki –näyttelyssä esillä olleen mykkäelokuvien tyyliin toteutetun voimisteluvideon. Näyttelyssä pääsi taannoin kokeilemaan naisvoimistelua 1920-luvun tapaan.

Helsingin kulttuurikeskusten uudet palvelut

Kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo tarjoavat helsinkiläisille taidetta ja kulttuuria poikkeusolojen keskelle. Tulossa on muun muassa konserttien striimauksia, virtuaalinen taidenäyttely ja taidekasvatusta lapsiperheille.

Kanneltalo, Malmitalo ja Vuotalo ovat koristelleet julkisivujensa ikkunat alueen asukkaiden iloksi. Malmitalon ikkunoissa on esillä Tuija Markonsalon Palsamoitu metsä -näyttelyn parhaita paloja. Vuotalon edustalla olevalle Mosaiikkitorille on tuotu perinteinen narsisseista rakennettu jättipääsiäismuna. Savoy-teatterin somekanavissa artistit lähettävät omia tervehdyksiään ja antavat kulttuurisuosituksia. Stoan ympäristöön on laitettu esille taidetta ulkoilijoiden iloksi. Virtuaalinen Annantalo tarjoaa kivaa tekemistä lapsille ja nuorille.

Nuoret eivät jää yksin pääkaupunkiseudulla – nuorisotyö reagoi nuorten yksilöllisen tuen tarpeeseen

Poikkeusoloissa erityistä huolta aiheuttaa niiden nuorten tilanne, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai jotka eivät koe oloaan turvalliseksi omassa kodissaan. Pääkaupunkiseudun nuorisotyössä on reagoitu pikavauhtia lisääntyneeseen yksilöllisen tuen tarpeeseen.

Pääkaupunkiseudun nuorisotyö toimii tällä hetkellä digitaalisissa kanavissa sekä jalkautumalla kaduille ja julkisiin tiloihin. Jalkautuvassa nuorisotyössä voidaan havaita esimerkiksi alaikäisten päihteidenkäyttöä ja muuta ei-toivottua käyttäytymistä.

Sekä digitaalisessa että jalkautuvassa nuorisotyössä on huomioitu lisääntynyt yksilöllisen tuen tarve. Yksilöllisellä tuella tarkoitetaan nuorelle annettavaa henkilökohtaista tukea ja apua elämän haasteissa, reagointia huolta herättävissä tilanteissa sekä paneutumista nuoren tilanteeseen ja nuoren tarpeiden hahmottamista.

Keskustelut ja yksilötyön tarve syntyvät sekä nuorisotyöntekijöiden että nuorten omasta aloitteesta. Nuori voi kertoa nuoriso-ohjaajalle esimerkiksi ahdistuksestaan tai masennuksestaan. Monia nuoria huolettavat nyt esimerkiksi kesätöiden peruuntuminen, koulutehtävistä suoriutuminen tai oma ja läheisten terveys. Yhteydenottoja nuorilta on tullut satoja sosiaalisen median kautta.

Kirjaston uudet palvelut

E-kirjojen, e-äänikirjojen ja e-lehtien käyttö on kasvanut kymmenillä prosenteilla maaliskuun aikana kirjastojen sulkeuduttua. Myös etätietopalvelu ja etädigineuvonta ovat voimakkaassa kasvussa. Helmet-chatin yhteydenotoissa on ollut 700 % kasvua. Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstöstä 25% on siirtynyt töihin yli 70-vuotiaille tarkoitettuun Helsinki-apuun.

Helmet-kirjastojen e-kirjastossa onkin tällä hetkellä ruuhkaa. Asiakkaita pyydetään palauttamaan luettu e-kirja tai e-äänikirja mahdollisimman pian muiden käyttöön. Ne voi palauttaa jo ennen kahden viikon laina-ajan päättymistä heti kun se on luettu tai kuunneltu. Näin saatavilla olevien e-kirjojen valikoima laajenee. E-aineistolisenssejä neuvotellaan ja hankitaan lisää.

Kirjastojen tapahtumat ovat siirtyneet verkkoon. Helsinki-kanavalla voi seurata säännöllisesti kirjastojen tuottamaa sisältöä, kuten satutuokioita, kirjailijahaastatteluja sekä keskusteluja ajankohtaisista aiheista.

Suomenlinnassa käyntiä syytä välttää koronan ajan

Suomenlinnan hoitokunta suosittelee, että koronatilanteen takia vierailua Suomenlinnassa on hyvä välttää toistaiseksi. Matkailu- ja vapaa-ajan kohteen lisäksi linnoitus on kaupunginosa ja asuinalue, jossa asuu noin 800 ihmistä ja käy työssä satoja ihmisiä. Sekä heidän että muiden kansalaisten tartuntariskin vähentämiseksi emme tällä hetkellä suosittele muille käyntiä Suomenlinnassa.

Suomenlinnaan kuljetaan lautalla, jolla matkustavat joutuvat olemaan lähellä toisiaan. Turvavälin pitäminen kanssamatkustajiin on sitä vaikeampaa, mitä enemmän ihmisiä lautalla matkustaa. Monet suomenlinnalaiset joutuvat työnsä tai muiden asioiden takia käyttämään lauttaa, joka on heille ainoa keino mantereelle siirtymiseen.

Yleisöpalvelut linnoituksessa on pääosin suljettu viranomaismääräysten takia, joten esimerkiksi ruokailumahdollisuuksia ravintoloissa ja kahviloissa ei ole normaalitapaan tarjolla. Myös museot ovat sulkeneet ovensa. Linnoituksen ruokakauppa on paikallisten ainoa päivittäisostosten tekopaikka. Kaupan osalta tilanne on sama kuin lautalla; iso määrä ihmisiä ruuhkauttaa tilat ja lisää koronan tarttumisvaaraa.

Vieraile virtuaalisesti

Suomenlinnaan voi tutustua virtuaalisesti Skyviewssä. Myös Rakennusten historia -kartan avulla pääsee virtuaaliselle matkalle linnoitukseen.