Oppiva Skidi

Oppiva Skidi –podcastissa tuodaan esiin Helsinkiläisen varhaiskasvatuksen ajankohtaisia aiheita, sekä pedagogiikan kehittämistä. Podcastia luotsaavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevät projektisuunnittelija Nina Auvinen ja erityisasiantuntija Henrietta Suomalainen. Podcastin sisältö keskittyy lapsi tulevaisuuden osaajana –näkökulmaan, eli siihen, miltä lapsuus näyttää tulevaisuudessa ja mitä lapsen oppiminen on uudenlaisissa ympäristöissä. Podcastissa pohditaan, millaisia mahdollisuuksia pedagoginen kehittämistoiminta varhaiskasvatuksessa antaa lapselle luovaan ja innovatiiviseen itsensä ilmaisuun sekä oppimiseen. Podcastiin kutsutaan monipuolisesti vieraita alan asiantuntijoista sekä tietysti myös lapsista. #helsinkioppii #oppivaskidipodcast
02 Lapsen ajattelun taidot ja osaamisen kehittyminen vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa.
34 min

Ihmettely ja oivaltaminen ovat lapselle luontaisia tapoja jäsennellä ympäristöä ja kokemaansa. Miten vastata lapsen innostukseen ja aloitteisiin? Mitä tarkoittaa STEAM pedagogiikka varhaiskasvatuksessa ja miten vieraamme Liisa Woitsch kuvaa varhaiskasvatuksen opettajana, esiopetuksessa lasten kanssa toimimista. Näihin syvennymme Oppiva Skidi podcastin toisessa jaksossa. Lopuksi pohditaan, onko lapsuus muuttunut ja mikä siihen vaikuttaa.