Suoraan sisältöön

Stadin ikäohjelma

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen toimeenpanosuunnitelma Helsingissä.

Stadin ikäohjelman verkkosivut.

Tietoa ikäihmisten palveluista Helsingissä.