Suoraan sisältöön

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Helsinki

Helsingin kaupunki edistää aktiivisin toimenpitein henkilöstön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kehittää monimuotoisuuden johtamista. Monimuotoisuus koskee meitä kaikkia. Työyhteisöissä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat lain mukaisten syrjintäperusteiden lisäksi muun muassa työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot.

Helsingin, helsinkiläisten sekä kaupungin henkilöstön monimuotoisuus on vahvuutemme, joka mahdollistaa hyvät palvelut, jatkuvan uudistumisen sekä entistä tuottavamman ja vetovoimaisemman kaupungin.