Suoraan sisältöön

Monimuotoinen Helsinki

Helsingin kaupungin tavoitteena on tulla monimuotoisuuden johtamisen mallikaupungiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri-ikäiset, eri elämäntilanteissa olevat ja eritaustaiset ihmiset nähdään voimavarana ja että heidän monipuolinen osaaminen pyritään hyödyntämään toiminnassa yhteiseksi hyväksi. Tavoitteena on entistä monimuotoisemmat työyhteisöt. Lue lisää.