Suoraan sisältöön

Lähetys alkaa 13.09.2019 klo 09:50

Ilmastokoulu 9.-13.9.2019

29.08.2019

Kaupungintalolla 9.–13.9. järjestettävässä Ilmastokoulussa jokainen oppitunti rakentaa ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Yleiset teemat kuten liikenne, asuminen, ruoka ja rakentaminen sekä erilaiset haasteet, yhteiskunnalliset ilmiöt ja kontekstit vaikuttavat siihen, millaisilla ratkaisuilla rakennamme tulevaisuutta. Kaupunkilaisille ja yrityksille suunnatussa Ilmastokoulussa käsitellään viikon aikana kaikki edellä mainittuja näkökulmia. Designin avulla eri palasista muodostuu lopulta yhtenäinen kokonaisuus, ilmastovaikuttamisen kartta.

Ilmastokoulun järjestävät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen suhteen vakavasti. Kaupunkistrategian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.

Lukujärjestys
 

12.9. Torstai: Yritykset ja ilmastovaikuttaminen

9.00-9.45 Helsingin tapa sitouttaa yrityksiä vastuulliseen toimintaan

Tia Hallanoro & Jenny Taipale, Helsinki Marketing 

10.00-10.45 Miten yritykset saavat vastuulliset tekonsa näkyviksi?

Tia Hallanoro & Jenny Taipale, Helsinki Marketing 

11.00-12.45 Avoin ja joukkoistettu tiedon tuottaminen: Miten Hiilineutraali Helsinki käyttää tietokiteitä?

Opettajat ovat Kansalaiskide -hankkeesta

13.00-13.45 Taloyhtiöiden ympäristöjohtaminen ja ekokompassi-palvelun mahdollisuudet

Irina Niinivaara, Ekokompassi

14.00-14.45 Uusiutuvan energian ja hukkalämmön hyödyntäminen ja käyttöönotto rakennuksissa

Ilkka Aaltio,  toiminnanjohtaja, Green Net Finland ry

15.00-15.45 Helsingin 3D-mallit ja Energia- ja ilmastoatlas

Enni Airaksinen, Helsingin kaupungin 3D-kaupunkitietomallihanke

 

13.9. Perjantai: Tulevaisuus

10.00-10.45 Tulevaisuuden liikenne ilmastovaikuttamisen työkaluna

Sami Sahala, Forum Viriumin

10.45- 14.00 Tauko

14.00-14.15 Ilmastovaikuttamisen kartan julkistaminen