Suoraan sisältöön
Katsottu: 13

Julkaisija: Kaupunkiympäristö

Ympäristölautakunnan kokous 19.11.2013

Ympäristölautakunta
17 / 19.11.2013

Esityslista

Sisältö:

YMPÄRISTÖJOHTAJA

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

2. lmoitusasiat (pdf) (html)

3. Ympäristölautakunnan ylimääräinen kokous (pdf) (html)

4. Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2014 (pdf) (html)

5. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2014 (pdf) (html)

Liite 1Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2014.pdf

6. Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013- 2014, päivitys vuodelle 2014 (pdf) (html)

Liite 1Ymparistoterveydenhuollon_valvontasuunnitelman_paivitys_vuodelle_2014.pdf

YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

1. Lausunnon antaminen Herttoniemen korttelin 43257 tontti 1, Reginankuja 3, asemakaavan muutoksesta nro 12234 (pdf) (html)

Liite 1Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 2234 selostus, päivätty 1.10.2013, päivitetty Kslk:n 1.10.2013 päätöksen mukaiseksi  
Liite 2Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12234 kartta, päivätty 1.10.2013  Päätöshistoria (pdf) (html)

2. Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12191 (pdf) (html) 

Liite 1Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 selostus, päivätty 21.5.2013, päivitetty Kslk:n 28.5.2013 päätöksen mukaiseksi  
Liite 2Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12191 kartta, päivätty 21.5.2013  Päätöshistoria (pdf) (html)

3. Palmian Catering-palvelujen hiilijalanjälki -selvitys (pdf) (html)

4. Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee uusiutuvien energialähteiden sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistamista (pdf) (html)  Päätöshistoria (pdf) (html) 5Helsingin, Lahden ja Turun vertaisarvio ilmastopolitiikasta ja hulevesien hallinnasta sekä esitys kaupunginhallitukselle tiekartan laatimisesta (pdf) (html)  Päätöshistoria (pdf) (html)

6. Lausunto valtuutettu Razmyarin aloitteesta koskien Sipoonkorven kansallispuiston retkeilymahdollisuuksia ja tiedottamisen parantamista (pdf) (html)

YMPÄRISTÖVALVONTAYKSIKKÖ

1. Ilmoitusasiat (pdf) (html) 2Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1ESAVI:n ympäristölupapäätös, Kyläsaari, massojen käsittely ja välivarastointi

3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Surehand Oy:n ympäristölupa-asiassa (pdf) (html)  Päätöshistoria (pdf) (html)

4. Ympäristölautakunnan lausunto Belle Selene Xian valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin kierrätysprosessien tehostamista (pdf) (html)

Liite 1Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 9.10.2013 asia 18

YMPÄRISTÖTERVEYSYKSIKKÖ

1. Ilmoitusasiat (pdf) (html)

2. Yleisten uimarantojen hygienia, uimavesiluokitus ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2013 (pdf) (html)

3. Pizzatäytteiden hygieeninen laatu Helsingissä 2012–2013 (pdf) (html)

PUHEENJOHTAJA

1. Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

YMPÄRISTÖJOHTAJA

7. Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)        

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )