Suoraan sisältöön
Katsottu: 42

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 1.4.2014

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta
09 / 01.04.2014

Esityslista

 

Sisältö:

VIRASTOPÄÄLLIKKÖ/KSV 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html) 2 Ilmoitusasiat (pdf) (html) 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Erottajan ja ympäröivien katualueiden asemakaavan muutokseksi (nro 12165) (a-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Sijaintikartta   Liite 2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 kartta, päivätty 21.5.2013, muutettu 1.4.2014   Liite 3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12165 selostus, päivätty 21.5.2013, muutettu 1.4.2014   Liite 4 Havainnekuva 1.4.2014   Liite 5 Tehdyt muutokset   Liite 6 Vuorovaikutusraportti 21.5.2013, täydennetty 1.4.2014   Liite 7 Muistutus   Liite 8 Osa päätöshistoriaa   Päätöshistoria (pdf) (html) YLEISSUUNNITTELUOSASTO 1 Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) (a-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi ja seuranta (KARVI) ASEMAKAAVAOSASTO 1 Kruunuvuorenranta, Koirasaaret-alueen asemakaavaluonnos (a-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Sijaintikartta   Liite 2 Ilmakuva   Liite 3 Koirasaarten asemakaavaluonnoksen kartta, päivätty 1.4.2014   Liite 4 Koirasaarten asemakaavaluonnoksen selostus, päivätty 1.4.2014   Liite 5 Koirasaarten havainnekuvaluonnos 1.4.2014   Liite 6 Kruunuvuorenrannan havainnekuvaluonnos   Liite 7 Vuorovaikutusraportti, 1.4.2014   Liite 8 Perspektiivikuva, kanava   Liite 9 Perspektiivikuva, Koirasaarenpuisto   Liite 10 Perspektiivikuva, venesatama   Liite 11 Mielipidekirjeiden lähettäjät -luettelo   Liite 12 Mielipidekirjeet   Liite 13 Osa päätöshistoriaa   Päätöshistoria (pdf) (html) LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO 1 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus (a-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen myöntämisehdot   Päätöshistoria (pdf) (html) 2 Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia; eräiden liikennehankkeiden tarkastelut (a-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Raportti: Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia ASEMAKAAVAOSASTO 2 Poikkeamishakemus (Sörnäinen, Arcturuksenkatu 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja 19) (b-asia) (pdf) (html)   Liite 1 Alustavat suunnitelmat   Liite 2 Ympäristökartta   Liite 3 Asemakaavaote   Liite 4 Ilmakuva PUHEENJOHTAJA 1 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)         Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )