Suoraan sisältöön
Katsottu: 4

Julkaisija: Keskushallinto

Kaupunginvaltuuston kokous 15/26.10.2011

PUHEENJOHTAJA

1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

KAUPUNGINJOHTAJA

3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

4

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

5

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle (pdf) (html)

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

6

Osallistuminen Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen (pdf) (html)

 

Liite 1

Helenjk lausunto 21.9.2011 § 58 Olkiluoto 4-hanke

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

7

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettava yhtiömuotoinen neuvontakeskus (pdf) (html)

 

Liite 1

Yhtiöjärjestys

 

Liite 2

Perustamissopimus

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

8

HSL-alueen laajentuminen ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

 

Liite 1

HSL:n hallituksen esitys 4.10.2011

 

Liite 2

Nykyinen perussopimus

 

Liite 3

Luonnos perussopimukseksi (27.9. jälkeen tehtyine muutoksineen)

 

Liite 4

Kuntaosuudet

 

Liite 5

Peruspääoma

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

9

Nivelraitiovaunujen peruskorjausta ja matalalattiaisen väliosan lisäämistä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

 

Liite 1

Liikennelaitos-liikelaitoksen esitys hankesuunnitelmasta

 

Liite 2

Raitiovaunukaluston kehittämisinvestoinnin kustannustarkistus

 

Liite 3

NR I -väliosat hankemuistio

 

Liite 4

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto peruskorjauksen ja matalalattiaisen väliosan lisäämisen hankesuunnitelmasta

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

10

Metroasemien pitkien liukuportaiden uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

 

Liite 1

Esitys metroasemien liukuportaiden modernisoinniksi

 

Liite 2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11

Aravakiinteistöyhtiöiden fuusion aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön (pdf) (html)

 

Liite 1

Kaupunginhallituksen ehdotus vuokralaisdemokratiasäännöksi 3.10.2011

 

Liite 2

Vuokralaisdemokratiasääntövertailu

 

Liite 3

Voimassa oleva Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntö Kvsto 2005

 

Liite 4

Voimassa olevat menettelyohjeet Khs 2005

 

Liite 5

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän raportti 22.3.2011

 

Liite 6

Sääntötoimikunnan lausunto 10.5.2011

 

Liite 7

Sääntötoimikunnan ehdotus vuokralaisdemokratiasäännöksi

 

Liite 8

Vuokralaisneuvottelukunnan lausunto 31.8.2011

 

Liite 9

Vnkn ehdotus vd-säännöksi

 

Liite 10

Vnkn saamat lausunnot

 

Liite 11

Asuntolautakunnan lausunto 21.6.2011

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

12

Kaarelan korttelin nro 33100 asemakaavan muuttaminen (nro 12043) (pdf) (html)

 

Liite 1

Asemakaavakartta nro 12043

 

Liite 2

Havainnekuva

 

Liite 3

Päätöshistoria

 

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )