Suoraan sisältöön
Katsottu: 194

Julkaisija: Keskushallinto

Digivallankumous haastaa nykyiset toimintatavat

Digitaalinen vallankumous asettaa yleisesti julkishallinnolle haasteita. Nuoret ovat kasvaneet digitalisaatiossa ja ajattelevat toisella tapaa kuin esimerkiksi nykyisin julkishallinnossa, kuinka asioiden pitäisi toimia digitalisaation myötä. Jotta ei syntyisi erottavia kuiluja, vaan yhdistäviä siltoja, nuorisotoimessa halutaan saada nuoret entistä enemmän mukaan yhteiskunnan kehittämiseen. Se tapahtuu esimerkiksi osaamisen kehittämisellä ja kokeiluihin osallistamisen avulla, varmistamalla sähköisen asioinnin käytettävyys sekä digitaalisuuden edellyttämä infrastruktuurin toimivuus. Keskeistä on tehdä yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisotoimen suunnitelmia kiteyttää nuorisoasiainkeskuksen kehittämisosaston päällikkö Hannu-Pekka Polttila. Tallenne on Digitaalinen Helsinki -ohjelman puitteissa pidetystä virastojen digisuunnitelmien esittelyiltapäivästä 7.6.2016.

Tallenteeseen liittyvä kalvoesitys on saatavissa Digitaalinen Helsinki -ohjelman SlideShare-tililtä.