Suoraan sisältöön
Katsottu: 42

Julkaisija: Kaupunginkanslia

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Esityksessä painotetaan seksuaalikasvatusta eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Katriina Bildjuschkinin seminaariesitys Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosaston järjestämässä tilaisuudessa 21.3.2017.
.