Suoraan sisältöön
Katsottu: 892

Julkaisija: Keskushallinto

Maakuntavaltuuston kokous ja seminaari 13.3. 2018

Uudenmaan liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Valtuuston jäsenet ovat Uudenmaan kunnanvaltuustojen edustajia.

Maakuntavaltuuston 13.3.2018 pidettävän kokouksen esityslista:

Kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen: Kimmo Pirkkala Kimmo Kakon tilalle

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä (Outi Mäkelä) ja uuden jäsenen valinta

Maakuntahallituksen puheenjohtajavalinnat Outi Mäkelän eroanomuksen käsittelyn jälkeen

Sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi

Seuraavan kokouksen ajankohta

Uuden maakunnan strategia- ja talousseminaari

UUDEN MAAKUNNAN STRATEGIA- JA TALOUSSEMINAARI
SEMINARIUM OM DET NYA LANDSKAPETS STRATEGI OCH EKONOMI

OHJELMA - PROGRAM
Tervetuloa seminaariin ja maakuntavalmistelun ajankohtaiskatsaus - Välkomstord och lägesöversikt över landskapsförberedelserna

Mari Holopainen, valtuuston puheenjohtaja - landskapsfullmäktiges ordförande
Ossi Savolainen, maakuntajohtaja – landskapsdirektör
Markus Sovala, muutosjohtaja – förändringsledare
Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja - förändringsledare för vården

Globaalin ja kansallisen talouden muutossuunnat – Förändringstrender inom den globala och nationella ekonomin
Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja, Valtiovarainministeriö -avdelningschef, överdirektör, Finansministeriet

Uuden maakunnan rahoitus ja talouden lähtökohdat – Utgångspunkter för det nya landskapets finansiering och ekonomi
Ilari Soosalu, rahoitusjohtaja – finansieringsdirektör
Markus Syrjänen, budjettijohtaja – budgetdirektör

Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen: Uuden maakunnan toimintaympäristön muutokset, strategialuonnos ja strategiatyöpaja -
Trygg övergång – modig förnyelse: Förändringar i det nya landskapets verksamhetsmiljö, strategiutkast och strategiworkshop
Markus Pauni, strategiajohtaja – strategidirektör
Petri Eerola, toimitusjohtaja - verkställande direktör, Senior Partner, Broad Scope Management Consulting Oy

 

Lue lisää: www.uudenmaanliitto.fi.