Suoraan sisältöön
Katsottu: 163

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 14.1.2020

Helsingin kaupunki ottaa jälleen askeleen kohti avoimempaa päätöksentekoa ja järjestää yleisölle avoimen kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksen 14.1.2020.                                                                                                                                                                

Tietoa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokoonpanosta ja aiemmista päätöksistä löytyy Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilta osoitteesta https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/kulttuuri-ja-vapaa-aika-lautakunta/  

 

Kokouksen esityslista:
 

Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
 

Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html
 

Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Liite 1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet 2020

Liite 2 Lähellä olevien palvelujen suunnitteluperiaatteet

Liite 3 Kuvan toimenpidesuositukset vuodelle 2020

Liite 4 Liikuntapaikkarakentamisen arviointimalli

Liite 5 Palveluverkkosuunnittelu_LTK esitys

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi (pdf) (html)

Liite 1 Osallisuus ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi 2019_Kuva

Päätöshistoria (pdf) (html)

 

Asia/5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon (pdf) (html)

 

Asia/6 Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun päälliköiden virkojen täyttäminen (pdf) (html)

 

Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä (pdf) (html)

Liite 1 Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilanteen parantaminen

 

Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta koskien nuorten aloitejärjestelmää (pdf) (html)

Liite 1 Pennanen Petrus, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

 

Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnesta FunAction ja NYT-liikuntakortin maksuista (pdf) (html)

Liite 1 Hagman Sandra, toivomusponsi, Kvsto 6.11.2019 asia 3

 

Asia/10 Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrauksen jatkaminen Talosaaren alueella 31.12.2029 asti (pdf) (html)

Liite 1 Sopimusluonnos, Talosaari, Husön Ratsastuskeskus Oy

Liite 2 Karttaliite_(PDFA)

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.