Suoraan sisältöön

43 s

City of Helsinki welcomes Slush 2019 visitors!

20.11.2019 09:30 - Katsottu: 8

Helsinki is a frontline city pushing global change, and entrepreneurship is a powerful way to change the world and make an impact.

1 min

A Worklife Worth Living

20.11.2019 08:57 - Katsottu: 2

Kansainvälinen kilpailu työelämän parhaista kyvyistä käy kovana. Helsingin visio on erottautua kilpailussa olemalla maailman toimivin kaupunki.

86 min

Digitalisaatiotoimikunnan kokous 19.11.2019

19.11.2019 17:15 - Katsottu: 23

Digitalisaatiotoimikunnan tehtävänä on edistää ja seurata kaupungin ja sen toimialojen digitalisaatiokehitystä. Kaupungin uuden strategian yhtenä tavoitteena on tehdä Helsingistä parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa.

150 min

Helsingin elinkeinopäivä 14.11.2019

14.11.2019 17:45 - Katsottu: 159

Elinkeinopäivässä yritykset ja kaupunki sparraavat toisiaan ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa. Miten saamme aikaan järjestelmätason muutoksia kaupunkien ja yritysten toiminnassa? Miten kaupungit ja yritykset voivat yhdessä näyttää johtajuutta kamppailussa ilmastokriisiä vastaan?

311 min

Kaupunginvaltuuston kokous 19/13.11.2019

13.11.2019 21:15 - Katsottu: 1236

Esityslistalla mm. Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022.

215 min

Kaupunginvaltuuston kokous 18/6.11.2019

06.11.2019 21:45 - Katsottu: 1585

Esityslistalla mm. nuorten ja kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden käsittely ja Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma.

3 min

Taidetta ja tapahtumia rakentuvassa Kalasatamassa

06.11.2019 15:45 - Katsottu: 31

Videossa on esillä Kalasataman pysyviä ja väliaikaisia ympäristötaideteoksia sekä taidetapahtumia vuonna 2019. Tuotanto: Oy Kultainen Sherpa Ab

1 min

Helsinki Impact Conference

06.11.2019 10:51 - Katsottu: 32

Helsinki Impact Conference brought together European policy makers, urban planners and researchers to discuss the role of the cities in the future. The message was clear: European cities need to act together to champion concrete solutions to global challenges.

87 min

Vammaisten helsinkiläisten osallisuus ja palvelut 5.11.2019

05.11.2019 15:30 - Katsottu: 109

Helsingin kaupungin valtuustoryhmien paneelikeskustelu kaupungin vammaisneuvoston kanssa.

20 min

Onnistuvaa tietoturvaa 2020 - tiedonhallintalaki ja tietoturva

05.11.2019 11:38 - Katsottu: 117

Helsingin tietoturvapäivän 22.10.2019 esitelmä tiedonhallintalain täytäntöönpanosta kunnassa ja sen viranomaisissa. Luennoitsijana Tanja Stormbom, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies ja hankepäällikkö.