Suoraan sisältöön

Östersjöutmaningens forskningsresa

Den under sommaren 2012 påbörjade utredningen av tillståndet i Helsingfors och Esbo havsområden fortsatte under sommaren 2013. På forskningsresan med Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Muikku utreddes bland annat syreläget i havsbottnen utanför städerna och dynamiken för den interna belastningen av fosfor.