Suoraan sisältöön

Stadens seniorprogram

Stadens seniorprogram är en i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre avsedd verkställighetsplan i Helsingfors.

Information om tjänster för äldre i Helsingfors.