Suoraan sisältöön

Mångfald i Helsingfors

Helsingfors stad har som mål att bli en modellstad när det gäller mångfaldsledning. Detta betyder att staden ser anställda i olika åldrar, i olika livssituationer och med olika bakgrunder som en resurs och strävar efter att utnyttja deras mångsidiga kunnande för det gemensamma bästa i verksamheten. Målet är ännu mer heterogena arbetsenheter. Läs mer.