Suoraan sisältöön

Flervåningshus under utveckling

Genom programmet Flervåningshus under utveckling görs höghusboendet attraktivare och flexiblare med individuella lösningar.

Läs mer: www.kerrostalo.hel.fi