Suoraan sisältöön

Överborgmästarens självständighetsfest för fjärdeklassarna

Eleverna i fjärde årskursen i Helsingforsskolorna blir årligen inbjudna till en självständighetsfest med överborgmästare Jussi Pajunen som värd. Varje elev får ett personligt inbjudningskort från överborgmästaren.

Läs mer om festen.