Suoraan sisältöön

Borgmästarens självständighetsfest för fjärdeklassarna

Eleverna i fjärde årskursen i Helsingforsskolorna blir årligen inbjudna till en självständighetsfest med borgmästare Jan Vapaavuori som värd. Varje elev får ett personligt inbjudningskort från borgmästaren.

Läs mer om festen.