Suoraan sisältöön

Ett tillgängligt Helsingfors

Tillgängligheten är en omfattande helhet, som gör det möjligt för folk att bo hemma och smidigt delta i bl.a. arbete, hobbyer, kultur och studier. Detta innebär tillgång till tjänster, användbara redskap, förståelig information och möjlighet att delta i beslutsfattande som gäller en själv. Tillgängligheten innebär likvärdighet och utgör en del av den hållbara utvecklingen.

Läs mer: www.esteeton.fi