Suoraan sisältöön

Stadsfullmäktiges sammanträde

Helsingfors stadsfullmäktige har 85 ledamöter som väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Helsingfors. Fullmäktige fattar beslut om stadens viktigaste ekonomiska frågor, bl.a. stadens budget, inkomstskattesatsen och anslagen för de olika förvaltningsgrenarna.

Läs mer om Helsingfors stadsfullmäktige.