Suoraan sisältöön

- C G J L Q R W X Y Z Å Ä

Aktuellt från borgmästarna

Helsingfors borgmästare är Jan Vapaavuori (samlingspartiet), biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (De Gröna), för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen(Samlingspartiet), för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa (De Gröna), och för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar (Socialdemokratiska partiet). Läs mer.

Aktuellt på teckenspråk

Nyheter och aktuella ärenden om Helsingfors på teckenspråk.

Mer information på teckenspråk och lättläst språk om olika tjänster i huvudstadsregionens städer på tjänsten helsingforsregionen.fi.

Ett öppet och deltagande Helsingfors

Katso myös nämä videot avoimen datan merkityksestä datajournalismille. Tilaisuus oli sivutapahtuma Helsingissä järjestetylle Unescon World Press Freedom Day 2016 -tapahtumalle.

Brand New Helsinki

Ett varumärke håller på att skapas för Helsingfors – inte en reklamslogan, utan en berättelse som är lika stor som helsingforsarna. Det är en sammanfattning av det goda som finns i Helsingfors och en modig vy över vad som är på kommande. Bakom berättelsen står alla som är helsingforsare i sinnet och som delar sin upplevelse av staden. Läs mer brandnewhelsinki.fi.

 

Bli bekant med de digitala tjänsterna

De digitala kunskaperna stärks i Helsingfors på många sätt. I arbetet deltar både frivilliga personer och personer som arbetar med digital rådgivning. I den här serien publiceras kamrathandledarnas föreläsningar och presenteras digitaliseringsrådgivningen vid staden.

Digitala Helsingfors

Programmet Digitala Helsingfors påskyndar digitaliseringen av stadens tjänster på ett öppet sätt och med hjälp av gemensamma försök. I framtiden utnyttjar olika aktörer i Helsingfors digitaliseringen tillsammans i en allt högre grad för att göra vardagen smidigare för stadsborna. I serien berättar experter sina åsikter om aktuella och kommande digitaliseringsfrågor. 

Ett tillgängligt Helsingfors

Tillgängligheten är en omfattande helhet, som gör det möjligt för folk att bo hemma och smidigt delta i bl.a. arbete, hobbyer, kultur och studier. Detta innebär tillgång till tjänster, användbara redskap, förståelig information och möjlighet att delta i beslutsfattande som gäller en själv. Tillgängligheten innebär likvärdighet och utgör en del av den hållbara utvecklingen.

Läs mer: www.esteeton.fi

Helsinki 3D – uuden sukupolven kaupunkitietomallit

Helsingin kaupungilla on avoimena datana kaksi koko kaupungin kattavaa, uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykäs semanttinen kaupunkitietomalli ja visuaalisesti korkeatasoinen kolmioverkkomalli. Helsinki hyödyntää ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti molempia 3D-kaupunkimalleja. Monikäyttöisten mallien avulla voidaan laskea ja visualisoida kaupunkianalyysejä esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupäästöistä sekä liikenteen ympäristövaikutuksista. Malleja voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Innovationsfonden 2015

Med innovationer skapas en näringsbas och en kunskapsbas för framtiden.

Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som skapar en näringsbas och en kunskapsbas för framtiden. Läs mer.

Östersjöutmaningens forskningsresa

Den under sommaren 2012 påbörjade utredningen av tillståndet i Helsingfors och Esbo havsområden fortsatte under sommaren 2013. På forskningsresan med Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Muikku utreddes bland annat syreläget i havsbottnen utanför städerna och dynamiken för den interna belastningen av fosfor.

<< < 1 2 3 4 > >>