Suoraan sisältöön
Visad: 172

Utgivare: Keskushallinto

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Esityksessä painotetaan seksuaalikasvatusta eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Katriina Bildjuschkinin seminaariesitys Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosaston järjestämässä tilaisuudessa 21.3.2017.
.